Czy Zarząd Powiatu Złotoryjskiego kłamie?

Miara Rafał, Macuga Paweł
Miara Rafał, Macuga Paweł

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radny Macuga zapytał: Jak długo jeszcze zarząd powiatu zamierza kłamać w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej? 

Dyskusja dotyczyła uchwały dotyczącej zatwierdzenia WPF . Radny odniósł się do akapitu w treści projektu uchwały: 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów kwotę 2.824.726 zł, stanowiącą spłatę pożyczki udzielonej dla ZPO w Złotoryi w roku budżetowym 2019. Przychody z tego tytułu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 2.324.726 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500.000 zł. Jednocześnie w roku 2024 po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki dla ZPO w Złotoryi w kwocie 1.561.000 zł przeznaczonej na wykup obligacji w kwocie 700.000 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 861.000 zł.

Jak długo nieprawdę zamierzacie panowie w tym dokumencie pisać?- pytał radny Macuga.

Posądził nas pan o kłamstwo ale nie wiem dlaczego? W tym dokumencie jest zawarta rzetelna prawda. Odkąd powiat udziela pomocy ZPO w postaci pożyczki na spłatę zobowiązań po byłym SPZOZ. Zgodnie z umową, która została zawarta między powiatem a ZPO w roku 2023 wygasa umowa pożyczki, w związku z tym ZPO będzie zobowiązany ją spłacić. Koniec umowy i wpływ spłaty do budżetu. - odniósł się do wypowiedzi radnego wicestarosta Rafał Miara.

Ja nikogo nie posądzam. Stwierdzam fakt panie starosto. Dobrze wszyscy wiedzą, że co najmniej kilkakrotnie pani Longina Podgórska przy różnych okazjach twierdziła, że nie ma na to złotówki. Ze sprawozdania finansowego wynika, że ZPO nie tylko nie ma wyniku na plusie, ale jest na minusie. Proszę nie mydlić oczu, tylko przyjrzeć się tej sprawie. - odpowiedział radny

To prawda że na dzień dzisiejszy parametry finansowe ZPO nie są różowe. Pokazują drastyczną stratę, którą wypracowuje ZPO obsługując zobowiązania szpitala. Zarząd pracuje nad restrukturyzacją zobowiązań po byłym SPZOZ. Jesteśmy przekonani, że do końca tego roku uda się nam to zakończyć . Parametry finansowe ZPO w przyszłych okresach będą się poprawiały. Spłata ma nastąpić w 2023 roku mamy więc jeszcze dużo czasu. Nie uznaję tego za kłamstwo, tylko jako rzecz która ma się wydarzyć. - ripostował wicestarosta

Mam nadzieję że wszyscy mają poczucie powagi sytuacji, a to co mówi starosta to jest bajdurzenie. To jest nierealne! Rozumiem, że nie jest dobrze, żeby pewne projekty uzyskały światło dzienne, bo może to służyć opozycji do politycznego rozmieniania. Kłamstwa są aktem desperacji z Waszej strony. - stwierdził Macuga

Zacytujmy w tym miejscu zapisy, które znajdują się w każdej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej planowania i realizacji budżetu przez JST:
Wskazuje jednocześnie, że odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności za realność planowanych dochodów oraz celowość i realność planowanych wydatków, ponoszą jej organy.

W opinii RIO z 2019 roku dotyczącej Powiatu Złotoryjskiego zawarta jest przestroga:
Pokrywanie strat samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [...] może w istotny sposób wpłynąć na wynik operacyjny budżetu powiatu,a w konsekwencji na kształtowanie się wskaźnika spłaty zadłużenia w latach przyszłych. 

Radny Macuga zadeklarował, że jeżeli zarząd nie znajdzie rozwiązania tej sprawy wyśle pismo do RIO, aby bliżej zajęła się tą sprawą.   
Byłaby to ciężka decyzja, bo nie jestem w stanie przewidzieć skutków. Chcę mieć pewność, że o tej sprawie się myśli, a nie podtrzymuje się narrację, że nie my nawarzyliśmy to piwo, to jakiś okres przepędzimy, a podstawowe rzeczy ważne dla powiatu nie będą rozwiązane - mówił radny.

Za przyjęciem WPF z powyższymi zapisami głosował 10 radnych, 5 było przeciwnych i jeden wstrzymał się od głosu 

Podsumowując tę dyskusję nie sposób nie zauważyć, że spłata pożyczki przez ZPO zaplanowana została na przyszłą kadencję Rady Powiatu i oczywiście jej Zarządu.

tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.