Budżet Powiatu pod lupą radnych

Starostwo Powiatowe Złotoryja Fot. Archiwum własne
Starostwo Powiatowe Złotoryja

Przyglądanie się jak władza wykonawcza radzi sobie z finansami jest bardzo ważne w każdej gminie , ale w przypadku Powiatu Złotoryjskiego, który boryka się z wieloma problemami natury finansowej , wręcz konieczne.

W październiku radni analizowali informacje burmistrzów i wójtów z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2019. Oceny realizacji  budżetu, pod kątem zgodności z prawem dokonuje Regionalna Izba Kontroli.   Realizację budżetu  Powiatu Złotoryjskiego RIO oceniła  pozytywnie, ale z uwagami. Uwagi dotyczyły:

  • realizacji wynagrodzeń osobowych nieproporcjonalnie do upływu czasu. Wykonanie wydatków powyżej 50 % wystąpiło w oświacie w działach gimnazja (65%), jednostki pomocnicze szkolnictwa (54,31%), stołówki szkolne (56,50%).
  • zadłużenia ZPO, które wynosiło 17 257 756 zł. (przy stanie na początku roku 16 932 274 zł.), w tym zobowiązania wymagalne 61 344 zł. Zadłużenie to może w przyszłości niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Powiatu. Skład Orzekający zauważa również, że jednostka ta za 2018 rok i za I półrocze 2019 uzyskała ujemny wynik finansowy odpowiednio -1 609 156 zł  i - 562 295 zł  Pokrywanie strat samodzielnego publicznego może w istotny sposób wpłynąć na wynik operacyjny budżetu powiatu a w konsekwencji na kształtowanie się wskaźnika spłaty zadłużenia w latach przyszłych - czytamy w opinii RIO.

Budżet JST realizowany jest na podstawie planu uchwalanego przez radnych. Zmiany  budżetu wprowadzane są często, praktycznie co miesiąc. Na sesji październikowej przeciwko zmianom do budżetu, zaproponowanym przez Zarząd Powiatu, było siedmiu radnych (Bożena Czernatowicz, Wanda Grabos, Władysław Grocki, Barbara Kołodziej, Paweł Macuga, Anna Melska, Lech Olszanicki).

Zapytaliśmy radną Annę Melską dlaczego głosowała przeciwko zmianom zaproponowanym przez Zarząd Powiatu? 

W uchwale zatwierdzającej WPF zaplanowano zmniejszenie wynagrodzeń w starostwie i jednostkach powiatowych o dwa miliony. Koszty wynagrodzeń w 2019 r to około 29 milionów.W roku 2020 i przez kolejne 10 lat zaplanowano wynagrodzenia na poziomie 27 mln. Oznacza to zwolnienia albo obniżkę płac. W takim przypadku w opisie powinno się znaleźć więcej szczegółów o tym jak zostanie to zrealizowane.

Zwrócono dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 106 tysięcy. Dlaczego nie planuje się przedsięwzięć realnie?

Powiat Złotoryjski nie tylko udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia dla ZNP,  ale również ponosi część kosztów wynagrodzenia prezesa. Uważam, że w obecnej  sytuacji finansowej Powiatu ta pomoc jest zbyt duża. Przecież zarząd związku  zawodowego powinien być utrzymywany ze składek członków. 

Uważam, że środki przeznaczone na podróże dla Zarządu są zbyt duże. Zarząd ma zbyt mało czasu by uczestniczyć w ważnych, lokalnych wydarzeniach więc zbędne wydaje się zwiększanie środków na podróże krajowe.       

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ciekawym dokumentem, ponieważ obrazuje strategię lub jej brak w perspektywie kilkunastu lat. W obecnie obowiązującej WPF Powiatu Złotoryjskiego możemy wyczytać, że rok 2020 będzie bardzo trudny. Zaplanowano zmniejszenie środków na wynagrodzenia o 2 miliony i o 2,5 mln wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (w roku 2019 - około 7 mln, w roku 2020 około 4,5 mln). W opisie do WPF nie znajdujemy sposobu realizacji tych oszczędności. Być może jest tak, że jest to zapis dla zapisu i w trakcie roku będzie dostosowywany do rzeczywistych działań. W sprawozdaniu finansowym Powiatu za rok 2017 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego były na poziomie 4,4  mln. Jak było w roku 2018 nie wiemy, ponieważ sprawozdanie finansowe za rok 2018 nie jest dostępne w BIP.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.