Czy radni zagłosują jutro za podniesieniem podatku od nieruchomości?

Rada Miejska Złotoryi, 2023
Rada Miejska Złotoryi, 2023

Przedsiębiorcom, szczególnie tym drobnym ostatnio łatwo nie jest. Wpływ na to mają między innymi zbyt duże koszty pracy, zbyt wysokie podatki od dochodów dla firm oraz zbyt duże bariery biurokratyczne, takie jak konieczność uzyskiwania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć , jak ważny dla gospodarki jest lokalny biznes. Wiadomo też, że ustaw się nie przeskoczy i na pewne rzeczy samorząd wpływu nie ma. Ale wydaje się, że powinien dbać o swoich przedsiębiorców w tych obszarach, w których może o czymś decydować. 

Informacja ta została zamieszczona na prośbę jednego z lokalnych przedsiębiorców jako apel do radnych, aby nie głosowali za podniesieniem podatków od nieruchomości. Sytuacja dotyczy projektu uchwały "Uchwała Nr 0007.LIX……2023  Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 26 października 2023r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku....."

W uzasadnieniu burmistrz podkreśla:

"Biorąc pod uwagę ogólnie trudną sytuację gospodarczą w kraju oraz ciągły wzrost potrzeb finansowych miasta Złotoryi związanych ze znacznym wzrostem wydatków inwestycyjnych, podwyższenie stawek podatkowych będzie miało istotne znaczenie dla dochodów budżetu Miasta."

To niewątpliwie prawda. Pieniądze na pewno są potrzebne, jednak można by sobie zadać nastepujące pytania:

  •  czy nie ma innych sposobów na podniesienie dochodów miasta?
  • może racjonalne i bardziej przemyślane gospodarowanie budżetem?
  • może społeczne konsultacje, w których wypowiedzą się różne grupy i jeśli nie znajdą innych rozwiązań, pogodzą się z kolejną podwyżką? - itd, itp..................

Na prośbę przedsiębiorcy zamieścimy jutro treść uchwały i wynik głosowania.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.