Grzybek zostaje

Grzybek w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Grzybek w Złotoryi

Wiele kontrowersji wśród mieszkańców  wzbudzał lokal gastronomiczny "Grzybek". pierwotnie zielony ostatnio brązowy. Może nie sam lokal, ale jego lokalizacja. Był to jeden z elementów niepozytywnie punktujących byłego Burmistrza Ireneusza Żurawskiego.

Po roku - decyzją obecnego Burmistrza, Roberta Pawłowskiego,  lokal pozostaje. Dzięki petycjom mieszkańców?

Oświadczenie burmistrza Złotoryi Roberta Pawłowskiego w sprawie decyzji dotyczącej dalszego funkcjonowania „Grzybka” w centrum miasta (e-legnickie.pl)
"Od początku postawienia punktu gastronomicznego o potocznej nazwie „Grzybek” w Rynku byłem i jestem przeciwnikiem tej budowli w historycznym centrum Złotoryi. Nie liczy się jednak tylko moje zdanie, ale przede wszystkim głos mieszkańców. Pod koniec maja tego roku trafiła do mnie petycja podpisana przez kilkudziesięciu przedsiębiorców z centrum miasta oraz parę tysięcy mieszkańców Złotoryi w sprawie pozostawienia „Grzybka” w Rynku. Petycję tę poparła również większość radnych Rady Miejskiej.
Zważywszy, że dużą rolę przywiązuję do rozwoju gospodarczego miasta, w tym ożywienia centrum (stopniowe uruchamianie lokali przy ul. Szkolnej, ułatwienia dla przedsiębiorców przy dostawach towaru, wprowadzenie imprez masowych do Rynku), a jednym z argumentów użytych w petycji było właśnie ożywienie centrum miasta przez działającą tam gastronomię, zdecydowałem, że przychylę się do wniosku właścicieli „Grzybka” w sprawie przedłużenia jego posadowienia w dotychczasowym miejscu do końca 2016 r.
U podstaw mojej decyzji w sprawie „Grzybka” leży odsunięcie w czasie – ze względów finansowych – planowanego przeniesienia Straży Miejskiej do innego lokalu. Jestem zwolennikiem koncepcji, aby w pomieszczeniach strażnicy i centrum monitoringu powstał na warunkach rynkowych, w drodze przetargu, lokal gastronomiczny, który zapewni ożywienie centrum miasta, przejmując funkcję, którą obecnie spełnia „Grzybek”.

W przyszłym roku będę poszukiwał sposobu na przeniesienie Straży Miejskiej w nowe miejsce, aby wydzierżawić pod usługi gastronomiczne lokal, który obecnie zajmuje. Jeżeli się to nie powiedzie, to w 2017 roku jedyną możliwością dalszego funkcjonowania „Grzybka” w formie budowli czasowej będzie dzierżawa miejsca na warunkach rynkowych, w drodze przetargu. Obecnie wprowadzenie takiego rozwiązania jest niemożliwe ze względów na pięcioletni okres trwałości projektu związanego z rewitalizacją Rynku.
Jednocześnie w ostatnich miesiącach w Urzędzie Miejskim powstała koncepcja wygospodarowania na pl. Władysława Reymonta miejsca pod tymczasowy lokal gastronomiczny. Właściciel „Grzybka” zadeklarował, że jeżeli zostanie ogłoszony przetarg na czasową dzierżawę skweru na placu, wystartuje w nim i w razie wygrania przetargu przeniesie tam swój obiekt gastronomiczny.

Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

 


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.