Co burmistrz proponuje zamiast basenu?

basen Fot. fotopolska.eu
basen

Tego będzie można się dowiedzieć z planu zagospodarowania miejscowego wyłożonego do wglądu mieszkańców od 1 do 22 czerwca.


Rok temu radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty uchwałą znajduje się w granicach  nieczynnego basenu miejskiego na ulicy Legnickiej.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi wynika z potrzeb realizacji zadań własnych przez Gminę Miejską Złotoryja poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie terenów  przewidzianych do zainwestowania, intensyfikacji działalności gospodarczej. Dodatkowo, szczegółowe ustalenia obowiązującego planu miejscowego przewidują obecne zagospodarowanie – kąpielisko – do zachowania. Zatem nie ma możliwości innego wykorzystania przedmiotowego terenu, a koszty  modernizacji tego obiektu znacząco przewyższają możliwości finansowe Gminy. Należy zatem rozszerzyć istniejącą funkcję usług sportu  o ogólnie rozumiane usługi. Chcąc pozyskiwać kolejnych inwestorów Gmina musi dysponować odpowiednim zapleczem gruntów atrakcyjnych ze względu na położenie, wielkość i możliwości zabudowy, nie wykluczając przy tym możliwości realizacji na przedmiotowym terenie usług sportowych. - czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej przez radnych rok temu. 

Plan zagospodarowania opracowano i zgodnie z prawem poddaje się go konsultacji, ale w sposób najmniej przyjazny mieszkańcom. Aby obejrzeć opracowanie należy udać się do Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędników. W innych gminach np.w pobliskiej  Gminie Wiejskiej Złotoryja zmiany zagospodarowania przestrzennego udostępnia się online. Wtedy większa ilość mieszkańców ma szansę zapoznania się z nimi i może wyrazić swoje zdanie.

Dla złotoryjan temat basenu jest ważny. Był obiecywany kilka razy przez polityków, nawet starsi mieszkańcy wykupywali cegiełki na budowę basenu. Dofinansowanie do budowy pływalni przyszkolnej gwarantował w ciągu ostatnich dwóch lat  program Delfinek realizowany przez UMWD, ale jedyne miejsce na basen można wygospodarować  przy Zespole Szkół Zawodowych na ulicy Wojska Polskiego. Współpraca w tym zakresie przekraczała możliwości naszych decydentów z miasta i powiatu. 

Decyzja o sprzedaniu działki na której funkcjonował z powodzeniem kilkadziesiąt lat basen miejski powinna być podjęta z udziałem mieszkańców. Dlaczego nie ma otwartych spotkań, ulotek, plakatów na  temat, że będzie podejmowana taka zmiana i w jej konsekwencji działka zostanie sprzedana za jakieś 2-3 miliony, a my zostaniemy z obietnicą basenu pod Wilczą Górą?


Pan Burmistrz ogłasza: Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów planów miejscowych obejmujących obszary określone na załącznikach graficznych do ww. uchwał wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,w dniach od 1.06.2018 r. do 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 3.. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1, o godz. 11ºº w sali nr 10. 


Termin spotkania 22 czerwca, piątek 11:00 jest poza zasięgiem większości mieszkańców, ba - najbardziej zainteresowani czyli rodzice dzieciaków są wtedy w szkołach na apelach. Trudno  uwierzyć - ale naprawdę zrobili to w dniu i w godzinach rozdania świadectw ... 


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.