Masz Kartę Dużej Rodziny? Sprawdź, jak bezpłatnie ubezpieczyć twoje dzieci.

dzieci Fot. Archiwum własne
dzieci

Jeśli masz Kartę Dużej Rodziny, ubezpieczenie dla wszystkich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków możesz uzyskać bezpłatnie w ramach ubezpieczenia jednego z rodziców.

Najczęstszą przyczyną urazów wśród dzieci jest nieuwaga. Trudno jest jej uniknąć, jednakże można zabezpieczyć swoje dziecko przed następstwami nieszczęśliwych wypadków takimi jak np.: złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy, oparzenia, zatrucia i innymi. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to najlepszy wybór w takich przypadkach.

- Jest to rodzaj ubezpieczenia przygotowany specjalnie dla dużych rodzin – mówi Agnieszka Markiewicz,  doradca ds. ubezpieczeń. – Karta Dużej Rodziny zapewnia możliwość bezpłatnego ubezpieczenia wszystkich dzieci przy ubezpieczeniu jednego z rodziców. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte dzieci w wieku od 2-go roku do ukończenia 18-tego roku życia lub gdy kontynuują naukę do 25-go roku życia – dodaje Markiewicz.

Polisa zapewnia wypłatę pieniędzy w przypadku zajścia zdarzeń będących skutkami nieszczęśliwych wypadków takich jak np. uszczerbek na zdrowiu, rehabilitacja, pobyt w szpitalu, konieczność zakupu sprzętu ortopedycznego,koszty operacji plastycznych, koszty odbudowy stomatologicznej. Dodatkowo ubezpieczenie rodzica zabezpieczy rodzinę w sytuacji, gdyby jego zabrakło.

O takie ubezpieczenie warto pytać doradców ubezpieczeniowych.

Doradca ds. ubezpieczeń w Złotoryi, Agnieszka Markiewicz, Kontakt


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.