Inwestycje w spółce komunalnej - co oznaczają dla mieszkańców?

Nowa maszyna RPK Fot. Archiwum własne
Nowa maszyna RPK

Przed decyzją o wyborze burmistrza, który kolejne 5 lat będzie podejmował ważne dla mieszkańców decyzje, watro zastanowić się jakie będzie wyznaczał spółkom komunalnym priorytety, ponieważ to on będzie nad nimi sprawował nadzór właścicielski.

W poprzednim tekście pisaliśmy o tym, że zarząd RPK planuje zainwestować 17 milionów w ciągu 3 lat. Nawet jeżeli na tę sumę będą się składać środki własne spółki, dotacje unijne czy niskooprocentowane pożyczki to i tak w rezultacie zapłacą mieszkańcy - dlaczego? Odpowiedzią jest amortyzacja środków trwałych.  Inwestycje w nowe urządzenia lub modernizacje  prowadzą do zwiększenia kwoty amortyzacji, co z kolei zwiększa ceny usług.

W opinii Wód Polskich do planu rozwoju spółki na lata 2024-2027 czytamy:
Dyrektor RZGW we Wrocławiu w zakresie wpływu planu na wysokość taryf stwierdza, co następuje, przedstawiony w planie poziom nakładów inwestycyjnych i sposób finansowania planowanych inwestycji z całą pewnością będzie miał wpływ na ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.na terenie działania Burmistrza Miasta Złotoryi.

Przykładem niezbyt przemyślanej inwestycji jest chociażby złotoryjska oczyszczalnia ścieków, inwestycja  zaplanowana za czasów burmistrza Żurawskiego. Dlaczego nieprzemyślanej? Za duża na warunki złotoryjskie. Sam prezes Macuga w sprawozdaniu z działalności za 2022 rok pisze:
Nie w pełni wykorzystane moce (70%) złotoryjskiej oczyszczalni ścieków w dalszym ciągu stanowią przesłankę do włączania nowych kontrahentów zarówno ze względów ekonomicznych (większy potencjał do obniżania cen dla mieszkańców GMZ), jak i strategicznych (możliwość rozwoju przy zachowaniu statusu spółki in-house wiąże się z przejęciem przez GMZ części zadań własnych innych gmin). Skierowana w latach ubiegłych do władz Gminy Zagrodno oraz władz Miasta i Gminy Świerzawa oferta dotyczącą możliwości odbioru ścieków z tamtych terenów nie spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem. Spółka podtrzymuje chęć odbioru ścieków z tamtych rejonów lecz w roku 2022 nie podejmowano dodatkowych działań w celu nakłonienia władz tych gmin do podjęcia decyzji o włączeniu do złotoryjskiej oczyszczalni.

A więc to mieszkańcy Złotoryi ponoszą koszty działalności  za dużej oczyszczalni i duże koszty amortyzacji. Mimo, że oczyszczalnia została zbudowana ze środków unijnych, to za sprawą amortyzacji i tak płacą za nią mieszkańcy.  

Ten przykład pokazuje, że inwestycje w spółce komunalnej powinny być przemyślane. Nie bez przyczyny prawodawca akceptację planu rozwoju spółek komunalnych powierzył radom gmin. W przypadku spółek komunalnych bardzo ważny jest też nadzór właścicielski czyli burmistrza. To on powinien tak sformułować cele zarządcze, aby spółka się rozwijała, a ceny jej usług były akceptowalne dla mieszkańców.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.