Trzech radnych chce centrum usług wspólnych w powiecie

Rada Powiatu Złotoryjskiego Fot. Archiwum własne
Rada Powiatu Złotoryjskiego

Paweł Macuga, Józef Sudoł oraz Łukasz Horodyski przedłożyli, na listopadowej sesji Rady Powiatu, projekt uchwały, na mocy której miałoby zostać utworzone centrum usług wspólnych.

Projekt utworzenia centrum usług wspólnych był zawarty w ostatnim planie naprawczym powiatu, który nie został zatwierdzony przez RIO. 

Radni zaproponowali w swoim projekcie, aby zadania finansowe księgowe, administracyjne i informatyczne jednostek organizacyjnych przejęło Starostwo Powiatowe. Według radnych powołanie centrum usług wspólnych może pozwolić w przyszłości na oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie.

Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Żurawski stwierdził, projekt jest godny uwagi, wymaga jednak głębszych analiz i dlatego nie włączył go do porządku obrad.

Szkoda, że radni nie upublicznili w jakiś sposób swojego projektu i jego uzasadnienia. Do projektu uchwały i jego uzasadnienia mieli zastrzeżenia przewodniczący Ireneusz Żurawski i radca prawny. Radca stwierdził między innymi, że projekt ten powinny konsultować związki zawodowe, ponieważ zakłada on utratę pracy przez pracowników jednostek organizacyjnych. Natomiast radny Paweł Macuga powiedział, że mówienie o zwolnieniach to są "bujdy na resorach".

Szkoda więc, że mieszkańcy, w szczególności ci, których dotyczyłyby te zmiany nie mogą się  zapoznać z projektem tej uchwały, zanim zostanie poddana pod głosowanie.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia CUW wraz z uzasadnieniem, przesłany przez radnego Macugę

strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.