Budżet powiatu na rok 2020

Starostwo Powiatowe w Złotoryi - autor zdjęcia Piotr Biliński Fot. Google Maps
Starostwo Powiatowe w Złotoryi - autor zdjęcia Piotr Biliński

Wczoraj na posiedzeniu powiatowej komisji oświaty radni, między innymi,  analizowali projekt budżetu powiatu na rok 2020.

Budżet zostanie uchwalony w grudniu po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Okazało się, że w planach rok 2020 nie jest wcale trudnym czasem dla powiatu. Wynagrodzenia w jednostkach powiatu nie spadną, tylko wzrosną o 3 miliony zł. Powiat udzieli pożyczki nie tylko dla ZPO (w kwocie 1,5 mln zł), ale również dla spółki szpitala (1 mln zł.). Pokryje też stratę ZPO za rok 2019 w wysokości 1,3 mln zł. Nie wszystko może wyjść, więc planuje się możliwość zaciągnięcia przez Powiat 2,5 miliona pożyczki na przejściowy deficyt budżetowy, w tym 1 milion na prefinansowanie zadań realizowanych z funduszy UE.

Spotkanie było ciekawe, gdyż dowiedzieliśmy się czym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa dla skarbnika powiatu.  

WPF uchwalana jest na rok. Kończy się 31 grudnia, tak samo jak budżet. WPF i budżet podjęte na rok 2020 są ze sobą spójne, ale nie z dokumentami z poprzedniego roku. Na początku roku 2019 nie można realistycznie zaplanować wydatków w kolejnych latach, dlatego rok 2020  w WPF z 2019 roku znacząco obiega od  roku 2020 w WPF na 2020r. - mówiła pani skarbnik.

Radny Paweł Macuga miał jak zwykle swoje zdanie:

Ja już od jakiegoś czasu nie wypowiadam się na temat WPF i biorę za to odpowiedzialność niezależnie od tego, kto tu będzie mnie próbował karcić, ponieważ jest to tak zwana przysłowiowa lipa. Przyjąłem sobie za cel, żeby zmienić podejście radnych do rozumienia tego dokumentu. Pani skarbnik   mówi dzisiaj, że ten dokument tylko pokazuje zmianę, tego co się dokona w budżecie w krótkim okresie czasu. Moim zdaniem powinniśmy podchodzić do WPF jak do dokumentu strategicznego, bo z niego powinno wynikać czy będziemy mogli spłacić dług.

Podsumowując - nie należy brać poważnie danych z Wieloletniej prognozy Finansowej dotyczących lat przyszłych. Nie wiedziała tego radna Anna Melska, gdy pod koniec października głosowała przeciwko zmianom do budżetu. Radna czyta dokumenty bardzo uważnie i odpowiadając na nasze pytanie dlaczego była przeciw, odniosła się do obowiązującej w roku 2019 WPF.

Na komisji starosta, Wiesław Świerczyński skarcił radną za to, że rozmawia z mediami:

To, że zmienia się budżet z 27 na  28  czy 32 miliony jest ok, tylko prosiłbym radnych, zanim nie dojdzie do komisji i nie powyjaśniamy sobie sprawy, żeby nie poszło w świat,co miało miejsce, że spadają wynagrodzenia w powiecie o dwa miliony. Mnie to zaszokowało. 

Czy to mi się przyśniło? Ja czytam dokumenty, które dostałam od państwa. Ludzie nas pytają o różne rzeczy i naszym obowiązkiem jest odpowiadać. Gdybym ja miesiąc temu wiedziała, że planujecie wzrost płac do 32 milionów, to nie mówiłabym że będzie obniżka. 

Starosta na to - po co puszcza się w obieg dokumenty jeżeli są niezrozumiałe? Należy w tym miejscu dodać, że WPF i projekt zmiany budżetu na 2019 były dostępne w BIP dla wszystkich. Każdy mógł sprawdzić, że w obowiązującej WPF wynagrodzenia na rok 2020 planowane były na poziomie 27 milionów. Ale tylko wtajemniczeni wiedzieli, że nie należy tych liczb brać na poważnie. 

Innym ważnym tematem była realizacja Programu Naprawczego,  uchwalonego przez Radę Powiatu w roku 2017. Radny Paweł Macuga  zapytał w jaki sposób proponowany budżet uwzględnia niezrealizowane elementy programu naprawczego. Niezbyt zadowolony z odpowiedzi starosty zaproponował, aby na następną komisję Zarząd przedstawił sprawozdanie z realizacji programu naprawczego.

Program naprawczyTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.