Powstanie reprezentacja NGO?

Złotoryja, wieża Fot. Kajetan Kukla
Złotoryja, wieża

W sobotę 23 stycznia zawiązała się grupa inicjatywna, która chce przekonać władze miejskie do utworzenia Złotoryjskiej Rady Pożytku Publicznego.

Czym są Rady Pożytku? W skrócie są to organizmy konsultacyjno-doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. W szczególności do kompetencji każdej Rady Pożytku Publicznego należy:

- opiniowanie projektów strategi, projetktów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego (w tym programów współpracy);
- wyrażenie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
- wyrażanie opini w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną.

Wstępny zarys projektu zakłada, że w Radzie zasiadać będzie 4 przedstawicieli złotoryjskich NGO (wybranych w wyborach), 2 radnych miejskich oraz 2 urzędników. Powołanie Rady należy do organu wykonawczego (Burmistrza Miasta), jednak tryb powołania członków rady oraz zasady jej działania określa organ stanowiący (Rada Miejska). Obecnie grupa inicjatywna pracuje nad zebraniem bazy danych organizacji pozarządowych oraz założeniami organizacyjnymi.

Gospodarzem spotkania była Barbara Zwierzyńska-Doskocz, prezes Stowarzyszenia Nasze RIO. W spotkaniu ze strony Urzędu Miejskiego w Złotoryi wzięła udział naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Anna Ardelli, pojawili się również Kamila Nankiewicz, Beata Siudak ze Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości, Pamela Śliwińska z Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Krystyna Klewko ze Złotoryjskiej Rady Seniorów. Animatorem spotkania był Bartosz Jędrzejczak (Urząd Miasta w Koninie), który będzie tutorem wspierającym powstanie Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w ramach projektu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pn. "Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.