Dobry start w złotoryjskiej jedynce

SP1 w Złotoryi Fot. Archiwum własne
SP1 w Złotoryi

Po raz pierwszy wniosek o dofinansowanie SP1 w ramach programu RPO WD 2014-2018 Gmina Miejska Złotoryja złożyła w maju ubiegłego roku. Wniosek w pierwszym konkursie odpadł, w następnym również. Za trzecim razem udało się - projekt "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w SP 1 w Złotoryi"  został zaakceptowany!

W ramach projektu planuje się:

  • - zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, terapeutyczne, językowe,
  • - wsparcie logopedyczne,
  • - wsparcie psychologiczne,
  • - wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej
  • - zakup sprzętu do rozpoznania specjalnych potrzeb rozwojowych ucznia,
  • - wyposażenie pracowni IT - poprzez zakup 25 komputerów oraz 4 laptopy dla osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany od początku 2018 roku.

Jest to pierwsze dofinansowanie  pozyskane przez Wydział Funduszy Zewnętrznych z funduszy unijnych za rządów obecnego burmistrza.  Przypomnijmy, że termomodernizacja budynków publicznych przepadła. Oczekujemy na ścieżki rowerowe, rewitalizację i e-usługi publiczne.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.