Nowy inwestor na złotoryjskiej strefie

LSSE Złotoryja Fot. Archiwum własne
LSSE Złotoryja

Na złotoryjskiej strefie pojawił się nowy inwestor. Planuje wybudować instalację do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych. Docelowo zatrudni około 50 pracowników.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko. 22 lutego burmistrz ogłosił w BIP, że przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczyna procedurę udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

W terminie 30 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia każdy może zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania w formie pisemnej pod adres: Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub w formie elektronicznej na adres e-mail  um@zlotoryja.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.- czytamy w ogłoszeniu.

Planowana działalność będzie polegała na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, w instalacji składającej się z trzech typów linii dedykowanych do następujących odpadów:

  • baterii i ogniw;
  • elementów anody i katody;
  • szlamów katodowych i anodowych.

Część odpadów ze szlamów poddawanych przetwarzaniu zakwalifikowano do odpadów niebezpiecznych ze względu na zawartość n-metylopirolidonu (NMP). NMP jest substancją działającą szkodliwie na rozrodczość (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki), powoduje poważne podrażnienia oczu, podrażnienia skóry, może także powodować podrażnienie dróg oddechowych. W środowisku miejsca pracy NMP może wniknąć do organizmu poprzez wdychanie oparów substancji lub poprzez skórę, w wyniku rozprysku lub  padania kropel, noszenia zabrudzonych środków ochrony osobistej i dotykania  zabrudzonych powierzchni. NPM w postaci oparów w powietrzu może także przenikać do organizmu przez  skórę.

O tym jak inwestycja będzie oddziaływać na środowisko inwestor informuje w raporcie, który został zamieszczony na stronie zlotoryja.pl  LINK 

 


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.