Mobbing występuje i co dalej?

Sieć
Sieć

Mieszkańcy zainteresowani są kwietniowymi ankietami mobbingowymi. Na stronie "Zadaj pytanie Burmistrzowi" burmistrz odpowiada na pytanie internauty o ankiety i dalsze kroki urzędu:

"Ankiety miały na celu zdiagnozowanie problemu: czy problem mobingu w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych istnieje i jaka jest jego ewentualna skala. Drugim zadaniem, nie samych ankiet, ale całej procedury było wysłanie wyraźnego sygnału, że zachowania naruszające zapisy kodeksu pracy nie będą tolerowane przez kierownictwo Urzędu Miejskiego oraz, że każdy, kto czuje się pokrzywdzony przez działanie swoich przełożonych, kolegów pracy, czy podwładnych – może bez jakichkolwiek obaw fakt ten zgłosić i uzyska stosowną pomoc.

Pierwsze wnioski na podstawie ankiet zostały wyciągnięte. Jeżeli ktoś oczekiwał, że na ich podstawie zostaną dokonane od razu ruchy personalne, to chciałbym ostudzić te zapędy. Przede wszystkim chodzi o wprowadzenie normalnych relacji w miejscach pracy. Jest to proces długotrwały i skomplikowany. W tych jednostkach, w których kierownictwo zadeklarowało współpracę, obserwujemy na razie jak sobie radzi, ewentualnie delikatnie wspomagamy. Tam, gdzie nastąpiła całkowita negacja, że problem nie występuje, szukamy innych rozwiązań.

Pewne negatywne wzorce utrwalały się przez długi czas, więc trudno oczekiwać, że wyeliminujemy je z dnia na dzień.

Natomiast chcę jeszcze raz powiedzieć, że każdy, kto czuje się źle traktowany przez przełożonych, współpracowników, czy podwładnych - zawsze może liczyć na pomoc z mojej strony."

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.