Oferta przedszkolna w Złotoryi

przedszkole
przedszkole

W Złotoryi mieszka prawie 1000 dzieci w wieku  do 6 lat. Jakie formy opieki nad dziećmi są dostępne w Złotoryi i ile muszą zapłacić za nią rodzice?

W ustawie o systemie oświaty zapisane jest prawo dzieci od trzech do pięciu lat do korzystania z wychowania przedszkolnego i obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko sześcioletnie.

Na terenie Złotoryi funkcjonuje jeden żłobek z grupami przedszkolnymi. Dwa publiczne przedszkola, cztery niepubliczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wybór więc jest dosyć duży.  Sprawdziliśmy czy informacje o kosztach ponoszonych przez rodziców są ogólnie dostepne, przeglądając oferty przedszkoli przedstawione w Internecie.

Oferta przedszkolna w Złotoryi

przedszkole  - wiek dzieci

czynne  

wpisowe   koszty 5 godzin  koszty 10 godzin  

dzienna stawka
żywieniowa 

Żłobek -  od 20 tygodni  6:00- 16:00  ?  195  321  5 zł Żłobek - grupy przedszkolne 
do 4 lat  6:00- 16:00  ?  -  5 zł dziennie  5,5 zł Przedszkole nr 1 
dzieci od 3 do 6 lat  6:00- 16:00  ?  -  5 zł dziennie  5,5 zł

Przedszkole nr 2
dzieci od 3 do 6 lat

 6:00- 16:00  90 zł  -  5 zł dziennie  5,5 zł  Oddziały przedszkolne w szkołach - 5,6 lat  6:00- 16:00  ?  -  5 zł dziennie  ?

Przedszkole Językowe Michałek
dzieci od 3 do 6 lat

 6:30- 17:00  -  -  250 zł  - Kangurek - przedszkole Montessori
dzieci od 2,5 do 6 lat  6:30-16:30  200 zł  -  450 zł  -

Przedszkole Misia Uszatka
dzieci od 3 do 6 lat

  6:30- 16:30
z możliwością do 20:00
soboty 9:00-16:00  opłata za ubezpieczenie  -  330  6,80

Przedszkole Pozytywka
dzieci od 3 do 6 lat

 6:30- 17:00
z możliwością do 19:00
soboty 7:00-13:00  80 zł  -  350 zł  ?

 Informacje w tabelce pochodzą ze stron internetowych przedszkoli. W przypadku braku informacji wpisany został znak ?

Aby porównać miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu, bez wpisowego,  przyjmijmy, że rodzic wybiera opcję 10 godzin, a miesiąc liczy 22 dni robocze.

  • Żłobek - 431 zł
  • Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach (przyjęliśmy jednakową stawkę żywieniową) - 221 zł
  • Przedszkole Językowe Michałek - 250 zł
  • Przedszkole Niepubliczne Kangurek - 450 zł
  • Przedszkole Misia Uszatka - 480 zł
  • Przedszkole Pozytywka - 350 zł + wyżywienie (np. 6zł) = 480 zł

O różnicy w kosztach miesięcznych za przedszkole w placówkach publicznych i niepublicznych decyduje nie tylko oferta przedszkola, ale przede wszystkim wielkość dotacji jaką udziela przedszkolu niepublicznemu Gmina Miejska Złotoryja. Wysokość tych dotacji reguluje uchwała Rady Miasta z 2015 roku, ustala się ją na podstawie wydatków bieżących w przedszkolach publicznych pomiejszonych o wpłaty rodziców za wyżywienie i dodatkowe godziny. Przedszkole może otrzymać dotację równą 100%  lub 75%  wydatków. 100% dotacji otrzyma jeżeli spełni warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, między innymi  zaproponuje  rodzicom czesne nie wyższe niż opłaty w placówkach publicznych.

 


Ile mieliśmy dzieci w wieku szkolnym w 2015 roku pokazują dane z GUS

liczba dzieci w Złotoryi

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.