Będzie remont drogi w Nowej Wsi Grodziskiej!

Bogdan Jamróz , Krzysztof Mróz, Nowa Wieś Grodziska
Bogdan Jamróz , Krzysztof Mróz, Nowa Wieś Grodziska

Po wielu latach zabiegów starań ze strony radnych gminnych z Nowej Wsi Grodziskiej nadzieja na remont drogi powiatowej wreszcie ma szansę na realizację.

Główną przeszkodą w realizacji tej inwestycji był brak środków w budżecie powiatu na inwestycje drogowe. Zamknięcie mostu w Pielgrzymce na drodze wojewódzkiej w roku 2018 i powstanie objazdu przez Nową Wieś Grodziską uwypukliło problem z drogą powiatową i w szybkim tempie pogarszało jej stan techniczny. Nagłaśniając problem, udało się przekonać Wójta i Radę Gminy w Pielgrzymce, że tylko zaangażowanie finansowe budżetu gminnego pozwoli na podjęcie tej inwestycji.

Szansą na sfinansowanie remontu dało powołanie w roku 2018 Funduszu Dróg Samorządowych. Po deklaracji Wójta i Rady Gminy w Pielgrzymce o pokryciu wkładu własnego za powiat przez budżet Gminy Pielgrzymka, Starostwo Powiatowe złożyło wnioski na remont dróg w Twardocicach, a w drugim konkursie na drogę w Nowej Wsi Grodziskiej. Droga przez Twardocice została już wyremontowana, natomiast wniosek na Nową Wieś znalazł się na liście rezerwowej i to na dalekim miejscu z małą szansą na uzyskanie dofinansowania. Dzięki osobistemu zaangażowaniu w sprawę Senatora RP naszego okręgu Krzysztofa Mroza w sierpniu wniosek został zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego, a następnie przez Premiera.

W związku ze wsparciem samorządów przez rząd w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych we władzach gminy pojawiło się oczekiwanie, że powiat, chociażby symbolicznie pokryje część wkładu własnego z  kwoty 790 tys. zł, otrzymanej z FIS. Po długiej dyskusji na wrześniowej sesji Rady Gminy w Pielgrzymce Starosta zadeklarował jedynie 20 tys. zł na wycięcie drzew przy drodze oraz 60 tys. zł na wymalowanie pasów na drogach powiatowych na terenie gminy Pielgrzymka. Pomimo niezadowolenia z propozycji Starosty, Rada Gminy Pielgrzymka na październikowej sesji podjęła uchwałę o pokryciu wkładu własnego w inwestycji za powiat z budżetu gminy, jednak swoje niezadowolenie wyraziła w apelu do Rady Powiatu Złotoryjskiego.

Bogdan Jamróz



tekst



To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.