Złotoryja będzie miała nową strategię rozwoju

Urząd Miejski Fot. Archiwum własne
Urząd Miejski

Zakończył się proces opracowywania i konsultacji strategii rozwoju Złotoryi na lata 2021-2030. 26 sierpnia radni zagłosują nad wdrożeniem dokumentu do realizacji.

Nadrzędnym celem wszystkich zaplanowanych działań jest harmonijny i dynamiczny rozwój miasta spełniający oczekiwania lokalnej społeczności. Temu celowi podporządkowana została wiązka celów strategicznych:  

1. WYSOKI POZIOM WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW,
2. ROZWINIĘTA I INNOWACYJNA GOSPODARKA,
3. ATRAKCYJNY WIZERUNEK MIASTA,
4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ,
5. WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

W dokumencie  tym celom przyporządkowano 76 zadań strategicznych. Zakres zadań strategicznych zawiera nie tylko przedsięwzięcia przedstawione i zaakceptowane przez uczestników warsztatów (łącznie 32 zadania strategiczne), ale również wnioski mieszkańców, władz miasta oraz zadania ujęte w obowiązujących wieloletnich programach.

Do zadań priorytetowych, które powinny być wykonane w latach 2021-2023 zaliczono:

 • Program e-zdrowie (nowoczesne technologie w służbie mieszkańcom)
 • Miejski program przeciwdziałaniu bezdomności
 • Diagnoza potrzeb różnych grup społecznych
 • Programy aktywizacji społecznej seniorów  
 • Programy prozdrowotne dla seniorów
 • Program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości  
 • Utworzenie Złotoryjskiego Centrum Wiedzy 
 • Utworzenie Miejskiego Portalu Gospodarczego (promocja lokalnej przedsiębiorczości)
 • Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych (poza podstrefą LSSE) m.in. dla Złotoryjskiego Parku Technologicznego
 • Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości nowych technologii
 • Opracowanie i wdrożenie programu kształtowania marki miasta
 • Powołanie i aktywność Złotoryjskiego Forum Dialogu Lokalnego
 • Opracowanie i wdrożenie kodeksu etyki miejskiej administracji samorządowej
 • Kompleksowa informatyzacja procesów zarządzania miastem

Realizacja pozostałych zadań powinna być rozpoczęta w latach 2021-2023 i zakończona do roku 2030.
Do wdrażania strategii powołany zostanie zespół, w skład którego wejdą pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Do zadań zespołu należeć będzie, między innymi, pozyskiwanie funduszy na działania, nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami, opracowanie sposobu wykonania zadań, informowanie o stanie realizacji zadań.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się ze strategią rozwoju miasta (LINK)  

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.