Nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół

Nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół
Nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół

Od 15 maja br. rusza lokalny projekt pn. "Aktywne warsztaty nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół - wychodzimy z sal gimnastycznych!", który zrealizuje w Złotoryi Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

Projekt w Złotoryi to kontynuacja działań PSNW z roku 2016 - upowszechnianie prawidłowej techniki nordic walking wśród uczniów ze szkół podstawowych wg autorskiego i innowacyjnego programu PSNW. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Złotoryja.

Projekt to przede wszystkim upowszechnianie prawidłowej techniki nordic walking wśród uczniów złotoryjskich szkół podstawowych. Projektem zostanie objętych 100 uczniów. Jednostki treningowe będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską PSNW (absolwentów AWF Wrocław, nauczycieli WF). PSNW w ramach projektu zapewni profesjonalny sprzęt dla wszystkich uczestników. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NORDIC WALKING  w ramach projektu pn. „Aktywne warsztaty nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół – wychodzimy z sal gimnastycznych!”
ORGANIZATOR PROJEKTU: POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja www.psnw.pl NIP 694 166 73 89 KONTAKT: tel. 668 005 085
Współfinansowanie projektu: Urząd Miasta Złotoryja
1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
Uczestnicy biorą udział w treningach z zakresu nauki prawidłowej techniki Nordic Walking – tj. nauka i doskonalenie techniki Nordic Walking oraz oswojenie z profesjonalnym sprzętem pod okiem wykwalifikowanego trenera nordic walking PSNW/PZLA – absolwenta AWF Wrocław, kierunek Wychowanie Fizyczne (nauczyciel wychowania fizycznego). Uczestnicy treningów zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z zaleceniami prowadzącego i przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. ZASADY UCZESTNICTWA   
W treningach nordic walking biorą udział uczniowie ze złotoryjskich szkół podstawowych. Wymagane jest podpisanie przez opiekuna/rodzica formularza uczestnika. Formularz stanowi zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.  Organizator w/w projektu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników imprezy. Uczestnicy są ubezpieczeni przez Organizatora (posiadają podstawową polisę NNW).

3. UDZIAŁ
Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany przez Urząd Miasta Złotoryja. Szczegółowy harmonogram treningów przedstawia zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie przez opiekuna/rodzica formularza uczestnika (zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu).
4. UWAGI KOŃCOWE
1. Treningi mają formę ruchową Nordic Walking (marsz z kijami).
2. Treningi prowadzi wykwalifikowany i doświadczony trener Nordic Walking PSNW, absolwent AWF Wrocław, kier. Wychowanie Fizyczne (nauczyciel wychowania fizycznego) wg autorskiego programu nauczania elementów prawidłowej techniki nordic walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.
3. Uczestnicy treningów w ramach projektu będą mieli wypożyczone profesjonalne kije do nordic walking oraz są zobowiązani do wykonywania poleceń trenera Nordic Walking prowadzącego projekt.
4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania w czasie treningów trenera o jakichkolwiek niepokojących reakcjach organizmu.
5. Zgłoszenie udziału do marszu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodną na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych.
UWAGA!    
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.


Paulina Ruta,Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.