Rozterminowanie obligacji w powiecie za 10 milionów

Rada Powiatu Fot. Archiwum własne
Rada Powiatu

Na kwietniowej sesji Rada Powiatu Złotoryjskiego podjęła uchwałę dotyczącą  restrukturyzacji spłaty zadłużenia powiatu.Obecnie zadłużenie powiatu wraz zadłużeniem szpitala, które przejął powiat wynosi niemal tyle co roczny budżet powiatu.

Pięć lat temu powiat w ramach restrukturyzacji długu wyemitował obligacje na kwotę około 23 milionów złotych. W lipcu tego roku przypada pierwszy termin wykupu obligacji na kwotę 5 milionów złotych. 

W ciągu 5 lat finanse powiatu podupadły w związku z przejęciem długu szpitala oddanego w dzierżawę. Powiat nie jest w stanie wysupłać w tym roku 5 milionów na wykup pierwszej transzy obligacji. 

Zarząd Powiatu podjął więc działania zmierzające do odroczenia spłaty zadłużenia. Nie tylko 5 milionów przypadających na rok obecny, ale całej kwoty wyemitowanych obligacji. Prowadzone są negocjacje z bankiem PKO w Warszawie w sprawie rozterminowania wykupu obligacji, czyli stworzenia nowego harmonogramu spłat, który kończy się w roku 2033.

Od tego roku przez kolejne 8 lat powiat będzie głównie spłacał zadłużenie pozostawione przez szpital, a własny dług czyli 23 miliony rozpocznie spłacać w większych kwotach po tym terminie. 

Czy operacje odraczania tak dużego zadłużenia są bezkosztowne? Oczywiście, że nie! Ile będzie nas to kosztowało? pytał radny Horodyski Łukasz. Pani skarbnik stwierdziła, że koszt obsługi wykupu nowych obligacji będzie się kształtował na poziomie 10 milionów złotych

Radny Macuga Paweł podkreślał, że za ten stan rzeczy odpowiedzialni są ludzie zarządzający powiatem, od wielu lat w prawie niezmiennym składzie. Radny Sudoł Józef mówił, że spłata długów przenoszona jest na okres zupełnie nieprzewidywalny  - dodajmy nie dotyczący obecnych decydentów. Podnosił również, że żadne działania dotyczące zmniejszenia kosztów funkcjonowania powiatu nie zostały podjęte.

Podczas tej samej sesji podjęto uchwałę zwiększającą diety członkom Zarządu Powiatu. Część z nich jest nawet zatrudniona w Powiecie na etat. Radny Horodyski Łukasz dziwił się , że wystąpiono z projektem tej uchwały w obecnej sytuacji powiatu. Gdyby to był rok 2033, po wykupieniu obligacji, to nie miałby nic przeciwko temu. 
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.