Odpowiedź czy ... ?

Gazeta Złotoryjska
Gazeta Złotoryjska

Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta  z prośbą o udzielenie w trybie informacji publicznej następującej treści:

Uprzejmie prosimy o udostępnienie  w formie elektronicznej na adres zlotoryjanie@gmail.com następujących informacji: skanu dokumentu, na podstawie którego został zarejestrowany tytuł prasowy"Gazeta Złotoryjska" oraz informacji , w jaki sposób gazeta jest finansowana. Z góry dziękujemy

Oto jaką otrzymaliśmy odpowiedź:

Dzień dobry.

W odpowiedzi na zapytanie z 9.12.2018 r. informuję, co następuje:

1. Przesyłamy skan dokumentu z 27.10.1993 r., informując jednocześnie, że obecnie „Gazeta Złotoryjska” posiada w Sądzie Okręgowym w Legnicy I Wydz. Cywilny nr rejestru Pr-47 Sygn. Akt I Ns-Rej. Pr 13/15.

2. „Gazeta Złotoryjska” jest obecnie w strukturze organizacyjnej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Wobec powyższego finansowana jest z ogólnej dotacji dla ZOKiR przeznaczonej na działalność instytucji.

Zbigniew Gruszczyński

Znamy się z panem dyrektorem od wielu lat i nasza współpraca zawsze układała się nienagannie. Dlatego ta odpowiedź ogromnie nas zdziwiła. Dlaczego?

  1. Dokument sprzed 25 lat z kompletnie nieaktualnymi danymi. Obecna sygnatura inna zupełnie niż na dokumencie rejestracyjnym, nie wspominając już o danych redaktora naczelnego.
  2. Od organizacji pozarządowych sąd wymaga corocznej aktualizacji pod groźbą usunięcia z rejestru, czyżby te zasady nie obowiązywały innych?
  3. Na pytanie o zasady funkcjonowania czasopisma podane jest wiele mówiące sformułowanie ”w strukturze organizacyjnej ZOKiR”, czyli konkretnie jak? Prowadzi działalność gospodarczą? Stanowi odrębną jednostkę?
  4. Po przejrzeniu BIP zorientowaliśmy się, że ZOKiR jest jednostką organizacyjną UM , ale jako jedyna nie posiada statutu, albo jest on głęboko ukryty. Lektura tego dokumentu dałaby odpowiedź na pytanie : na jakich zasadach funkcjonuje Gazeta Złotoryjska?
  5. Odpowiedź na pytanie o finansowanie rozbawiło nas niepomiernie: ”z ogólnej dotacji”. A chcieliśmy się dowiedzieć: 
  • Czy gazetę finansują podatnicy? 
  • Ile daje na utrzymanie pracowników i wydawanie gazety UM? 
  • Gazeta jest sprzedawana, więc na jakich zasadach? 
  • Co się dzieje z pieniędzmi ze sprzedaży? Czy są opodatkowane? Gdzie wpływają i jak są wykorzystane?

Gazeta Złotoryjska


Dokument rejestracyjny Gazety Złotoryjskiej

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.