Jeszcze tylko do 30 kwietnia (wtorek) można złożyć zeznanie za rok 2018

Urząd Skarbowy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Urząd Skarbowy w Złotoryi

Z dniem 30 kwietnia 2019 r. upływa termin złożenia zeznania PIT za 2018 rok.

Do tego dnia jeżeli nie będzie zaakceptowane albo odrzucone zeznanie PIT-37 lub PIT-38 w usłudze „Twój e-PIT” udostępnionej na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl) lub nie zostanie złożone w inny sposób (papierowo, przez e-Deklaracje, za pośrednictwem innych programów komputerowych),
to przygotowane przez
Krajową Administrację Skarbową (KAS) na „Twój e-PIT” roczne zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie oznaczało złożenie przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

W przypadku, gdy z zeznania podatkowego będzie wynikała nadpłata, to Urząd Skarbowy zwróci ją w terminie do 45 dni od automatycznej akceptacji.

W sytuacji, gdy z zeznania zaakceptowanego w sposób automatyczny będzie wynikała kwota do zapłaty, organ podatkowy poinformuje podatnika w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności, tj. do 31 maja br. o obowiązku jej wpłaty. Jeżeli wpłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji z Urzędu Skarbowego, to nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Osoby, które jeszcze nie złożyły zeznania za ubiegły rok zachęcamy do skorzystania, z usługi „Twój e-PIT”, a ci którzy nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego, które zostało przygotowane w siedzibie Urzędu Skarbowego w Złotoryi, na Sali Obsługi Klienta ( pokój 18).

Pracownicy tut. Urzędu służą wsparciem w wypełnieniu obowiązku złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok. 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.