Józef Banaszek - wnikliwy radny

Banaszek Józef Fot. Archiwum własne
Banaszek Józef

Kadencja 2014-2018 radnych powoli dobiega końca.  Po wakacjach praktycznie tylko rok zostało na pokazanie wyborcom czy warto było ich wybrać. Ponieważ monitorujemy pracę radnych bardzo szczegółowo przy pomocy strony zlotoryja.mamprawowiedzieć,  możemy pokazać wyborcom jak pracowali ich reprezentanci.

O pracy radnych pisaliśmy wiele razy. Nie będziemy się zatem powtarzać jakie korzyści i obowiązki mają nasi reprezentanci. Skoncentrujemy się przede wszystkim na dwóch narzędziach wpływu dostępnych radnym - interpelacjach i głosowaniu uchwał. Zaczynamy prezentację od radnego który był niewątpliwie najbardziej aktywny podczas sesji, zarówno podczas obecnej jak i poprzednich kadencji. 

Pan Józef Banaszek (ur. 1949, emeryt) jest radnym  od  1994 ( z przerwą w latach 1998-2002). W wyborach 2014 uzyskał 144 głosów, w okręgu 6 (Basztowa, Joannitów, Plac 800 Lecia, Plac Niepodległości, Rynek), co stanowiło 36% wszystkich głosów, w tym okręgu.

Interpelacje, zapytania, wnioski

O interpelacjach radnego Józefa Banaszka w poprzedniej kadencji pisaliśmy w tekście "Aktywny radny". Jakie pytania konkretnie zadawał  radny od roku 2009 do 2014 można sprawdzić tutaj

Interpelacje w bieżącej kadencji są dostępne w profilu radnego. Są to tylko wnioski i interpelacje zapisane w protokołach sesji, dostępnych w BIP. Można z nich wywnioskować, że radny wnikliwie patroluje nie tylko swój obwód wyborczy, ale również inne rejony miasta i wszelki nieporządek, usterki zagrożenia bezpieczeństwa zgłasza na sesji. Jego zapytania dotyczą też różnych spraw w mieście jak np. obwodnica, strefa, uroczystości państwowe, zabytki.  Pamiętamy również jak kilka razy strofował nauczycieli za mało aktywny udział w uroczystościach państwowych. Radny nie ma  dyżuru, ale zgłaszając interpelacje często argumentuje, że poinformowali go o tym mieszkańcy. Nie prowadzi formalnych konsultacji i spotkań z mieszkańcami. Jest przecież znajomym, sąsiadem, którego spotyka się w mieście i rozmawia o ważnych, dla konkretnych mieszkańców, sprawach. Ocena czy jego interpelacje zgłaszane na sesjach były skuteczne należy oczywiście do jego wyborców. 

Udział w sesjach i głosowanie uchwał

Radny Józef Banaszek jest bardzo obowiązkowy, w tej kadencji opuścił tylko jedną sesję. Podczas głosowań uchwał jest bardzo zgodny. Na 223 głosowania (do 31 maja 2017), w których brał udział, 215 głosów oddał za uchwaleniem. W przypadku sześciu głosowań nie zajął konkretnego stanowiska - wstrzymał się. Były to uchwały dotyczące:

  • uchylenia uchwały, której był jednym z autorów, dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu,
  • obniżenia pensum dla pedagogów, 
  • podwyżek cen wody, dotacji na zabytki, 
  • utworzenia spółki Partner,
  • powierzenia zadań własnych gminy RPK. 

W obecnej kadencji był przeciw w trzech głosowaniach dotyczących inicjatywy uchwałodawczej i poszerzenia strefy płatnego parkowania i podwyżki cen  wody i ścieków.

 Artykuły dotyczące pracy radnego Józefa Banaszka

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.