Radny od dwóch lat prosi o kamery na ul. Joannitów

Banaszek Józef Fot. Archiwum własne
Banaszek Józef

Determinacji nie można odmówić radnemu Józefowi Banaszkowi. Ten zasłużony działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej już od przeszło 2 lat prosi burmistrza o zamontowanie kamer monitoringu miejskiego przy ul. Joannitów.

Pierwsza interpelacja została złożona 27 września 2012 r. Radny uzasadniał to częstym zbieraniem się na ul. Joannitów grupki pijących wulgarnych "biesiadników". Zdaniem pana Józefa uczestników "biesiad" nie reflektowały nawet nabożeństwa w pobliskim Kościele NNMP. Według radnego sam fakt, że taki stan rzeczy widzą turyści nie przynosi Złotoryi chluby. - W najbliższym czasie zastanowimy się co zrobić z ul. Joannitów, czy istnieje potrzeba założenia dodatkowego monitoringu, bo teren ten jest objęty monitoringiem z każdej strony. - odpowiedział na prośbę radnego burmistrz Ireneusz Żurawski.

Minęło kilka miesięcy, podczas których urzędnicy, prawdopodobnie, zastanawiali się nad tym co zrobić z ul. Joannitów. W kwietniu 2013 r. radny przypomniał na sesji o wniosku sprzed kilku miesięcy i twierdził, że dowiedział się, iż sprawa zostanie załatwiona. - Nie ma żadnej informacji na temat instalacji dodatkowych kamer monitoringu w mieście, w tym na ul. Joannitów - zaprzeczył burmistrz.

Znów minęło kilka miesięcy. - Zgłaszałem potrzebę umieszczenia kamery monitoringu na ul. Joannitów, czy planuje się to zrobić? - ponowił zapytanie radny Józef Banaszek w listopadzie 2013 r. - Na ul. Joannitów nie zainstalujemy żadnych kamer - odpowiedział burmistrz miasta. Włodarz podjął decyzję, że kamier nie będzie. Mimo tego...

...radny nie złożył broni. Dwa miesiące później, w styczniu 2014 r., radny znów zgłosił konieczność założenia monitoringu na ul. Joannitów. - Na ul. Joannitów nie będzie monitoringu. - powtórzył swoje stanowisko stanowczo Ireneusz Żurawski.

Na czerwcowej sesji przy okazji uchwalania zmian w budżecie dotyczących inwestycji w system monitoringu radny znów próbował przeforsować swoją propozycję. - W projekcie uchwały budżetowej podejmiemy decyzję o zwiększeniu dotacji na monitoring miasta. W związku z tym ponownie proszę o objęcie monitoringiem ul. Joannitów. Na ulicy tej zbierają się grupki biesiadników, którzy spożywają alkohol i zachowują się w sposób głośny, padają słowa wulgarne. Często odbywa się to w czasie trwania nabożeństwa w kościele. - zgłosił propozycję Józef Banaszek. - Środki przeznaczone na monitoring dotyczą modernizacji już istniejącego a nie rozbudowy. - odpowiedział Burmistrz Miasta Złotoryja.

Godna podziwu może być determinacja 65-letniego Józefa Banaszka. Wspomniany radny jest najstarszym radnym tej kadencji Rady Miejskiej oraz ma jeden z najdłuższych staży w tym gremium (poprzednio był radnym w kadencji 1994-1998, 2006-2010). Aktywnie uczestniczy w pracach Rady mając tylko jedną nieobecność na sesji i będąc autorem aż 99* interpelacji (wśród wszystkich 311*) zadanych podczas sesji Rady Miejskiej w Złotoryi tej kadencji. Kolejne wyniki należą do radnej Wiesławy Żak (41*), przewodniczącego Romana Gorzkowskiego (37) oraz radnego Waldemara Wilczyńskiego (31*).

* Umownie liczyliśmy tylko same interpelacje, które znajdują się w protokołach sesyjnych w punkcie obrad "Interpelacje, wnioski i zapytania". Ich listę można znaleźć w opublikowanym przez nas rejestrze uchwał, obecności i interpelacji.

** Przytoczone wypowiedzi pochodzą z protokołów sesji Rady Miejskiej i mogą nie być "słowo w słowo".

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.