Czy będzie fundusz stypendialny w powiecie złotoryjskim?

Rada Powiatu Złotoryjskiego kadencja 2018-2023 Fot. Archiwum własne
Rada Powiatu Złotoryjskiego kadencja 2018-2023

Rada Powiatu Złotoryjskiego uchwaliła nowy budżet. Wniosek o fundusz stypendialny odrzucono, zaplanowano 2,8 mln pożyczki dla ZPO z nadwyżki.

W grudniu Rada Powiatu Złotoryjskiego podjęła uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.

Ustalono dochody w kwocie 53,48 mln zł, wydatki 50,60 mln zł. Nadwyżkę w kwocie 2,87 mln zł przeznaczono na spłatę obligacji (50 tys) i udzielenie pożyczki (2,82 mln) długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjnego Opiekuńczo, który spłaca wielomilionowy dług szpitala. 

Poniżej cała wideorelacja z III sesji:


Nas zainteresowało kilka fragmentów tej relacji. Pierwszy, w którym radny Macuga składa wniosek do budżetu na rok 2019. Wniosek dotyczył utworzenia funduszu stypendialnego w kwocie 50 000 tys. zł dla uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i zdecydują się kontynuować naukę w złotoryjskich szkołach średnich prowadzonych przez powiat.


Wniosek został odrzucony. 

Za wnioskiem głosowało 7 radnych (Czernatowicz, Grabos, Grocki, Macuga, Melska, Niemczycka, Olszanicki)

przeciw 9 (Gogula, Grzyb, Horodyski,Janczyszyn, Miara, Mosoń, Raszkiewicz, Świerczyński, Zięba )

Jest jednak nadzieja, że fundusz stypendialny zostanie utworzony wkrótce, gdyż przewodniczący Horodyski tak motywował odrzucenie wniosku:
"Komisja budżetu odrzuciła ten wniosek w tym momencie, ponieważ zobowiązała zarząd powiatu do przygotowania na przyszłą komisję budżetu analizę finansową, regulamin przyznawania, na chwilę obecną nie jesteśmy gotowi"

Radny Mosoń miał wątpliwości czy na tym etapie uchwalania budżetu radni mogą składać wnioski powodujące jego zmianę. Radca prawny zapewnił, że prawnie jest to możliwe.


Uchwała budżetowa na rok 2019 została przegłosowana. Za głosowało 10 radnych, 3 przeciw (Grocki, Macuga, Olszanicki ), 3 wstrzymało się (Czernatowicz, Melska, Niemczycka).

Na koniec sesji nowy starosta Świerczyński podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2019, a radny Olszanicki dziękował, tym którzy byli przeciw. Wicestarosta Miara stwierdził, że akceptuje krytykę, jeżeli jest konstruktywna, na co radny Olszanicki wdał się w tłumaczenie czym różni się krytyka konstruktywna od niekonstruktywnej. Wypowiedź tę stanowczo przerwał przewodniczący Horodyski twierdząc, że radny robi sobie kampanię i mimo protestów radnego ... ogłosił przerwę w obradach.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.