Erasmus+ w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi

„Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim”  ...pod takim tytułem  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi realizuje roczny projekt (01.06.2016 -  31.05.2017)  Programu Erasmus + , w ramach akcji  KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Projekt  powstał w odpowiedzi na potrzeby naszej placówki, dostrzeżone i opisane w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Jako pedagodzy,  pragniemy bowiem  poszerzyć nasze umiejętności w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych o perspektywę doświadczeń europejskich, co jest głównym celem tego projektu.

Projekt zawiera udział 10 pracowników kadry edukacyjnej w dwóch 5 dniowych kursach realizowanych w Sevilli (Hiszpania).

Za nami już uczestnictwo w mobilnościach projektu: w kursie „All children are special” oraz kursie „Mindfulness Based Stress Reduction Programme” („Program Redukcji Stresu oparty na Uważności”). Udział w szkoleniu „All children are special”, po raz kolejny, pozwolił uczestnikom uświadomić sobie jak wielki wpływ na rozwój wychowanków z niepełnosprawnością ma nauczyciel. Jak wiele zależy od stworzenia właściwego środowiska służącego rozwojowi uczniów. Ważnym elementem szkolenia było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych służących budowaniu relacji, opartych na zaufaniu i współpracy, z uczniem i jego rodziną. Doskonalenie umiejętności  motywowania uczniów do pracy, wzbudzanie ich codziennego entuzjazmu w pokonywaniu barier i przeciwności. Poznanie narzędzi służących lepszej organizacji pracy i ocenie skuteczności oddziaływań.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi

Natomiast kurs „Mindfulness Based Stress Reduction Programme”, zakładający pracę opartą na sztuce uważności, pozwolił na zdobycie wiedzy i umiejętności do opracowania  narzędzi, które przyczynią się naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom do:

- poprawy uważności, koncentracji i pamięci;

- zmniejszenia napięcia i bólu;

- zmniejszenia poziomu stresu;

- umiejętności akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest;

- wzrostu życiowej energii;

- wzrostu samoakceptacji;

- poprawy relacji z innymi;

- poczucia kontroli nad emocjami i własnym życiem.

Dotychczas udział naszej kadry w mobilnościach pozwolił na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Ponadto wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych oraz  poszerzenie kompetencji językowych w zakresie j.angielskiego.  Dodatkowym atutem projektu jest możliwość poznania kultury kraju przyjmującego. W naszym przypadku była to pełna uroku Sevilla „ciepła”,” żywa”, z pięknymi budowlami, ciekawą architekturą i typową dla tego regionu, często widoczną  sztuką mudéjar.

Poznana na kursach wiedza i umiejętności  oraz metody i narzędzia pracy, przekazywane są na bieżąco poprzez: spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami, Rady Pedagogiczne i szkoleniowe, dni otwarte, imprezy szkolne, warsztaty. Działania te mają wpływ na zaspokojenie potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi  w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy organizacji, a także współpracy międzynarodowej. Uważamy, że przyniosą długotrwałe korzyści.

Więcej informacji o projekcie, kursach, wrażenia i zdjęcia na stronie http://www.soszw.info/erasmus/ oraz bieżących działaniach na stronie szkoły http://www.soszw.info/ „Z życia szkoły”. Zapraszamy do „lektury” 

Marta Piątek
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.