Wójt ukrywa czy lekceważy?

Zagrodno
Zagrodno

Ludzie oczekują przejrzystej i uczciwej władzy. Zapewnieniu przejrzystości służą między innymi oświadczenia majątkowe osób sprawujących władzę. Jak działa ten instrument kontroli władzy w lokalnych Jednostkach Samorządu Terytorialnego?

Osobom publicznym przysługuje mniej prywatności w imię interesu publicznego. Oświadczenia pozwalają śledzić przyrost majątku, pomagają ujawniać i kontrolować konflikty interesów. Kształtują też kulturę jawności życia publicznego. Niewiedza budzi podejrzenia, a obywatele chcą wiedzieć.

Sprawdziliśmy czy oświadczenia majątkowe za rok 2019 zostały opublikowane w BIP-ach JST z terenu powiatu złotoryjskiego. Oświadczenia majątkowe, wszystkich zobowiązanych do ich składania osób, zostały opublikowane w Biuletynach Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego, Gminy Miejskiej Złotoryja, Gminy Wiejskiej Złotoryja, Gminy Wojcieszów i Gminy Świerzawa.

W BIP Gminy Pielgrzymka zdołaliśmy tylko odnaleźć oświadczenie majątkowe wójta. W Gminie Zagrodno opublikowano tylko oświadczenia majątkowe radnych. 

Przepisy nie określają, w jakim terminie winny być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe. Oświadczenia majątkowe nieudostępnione w BIP muszą być jednak udostępniane na wniosek. Jeżeli nie ma oświadczeń w BIP, a obywatele nie występują z wnioskami, to może się z tym godzą. 

Inaczej jest jednak w przypadku, gdy mieszkańcy występują z wnioskami o udzielenie tych informacji, a dostęp do informacji jest utrudniany. Z wnioskiem do UG Zagrodno o udostępnienie oświadczeń majątkowych za 2019 rok, nieopublikowanych w BIP, wystąpiło dwóch obywateli. Jeden z nich chciał zapoznać się z oświadczeniem majątkowym wójta, a drugi skarbnika. Bardzo niepokojące jest to, że w obydwu przypadkach nie uzyskali tej  informacji od wójta Karoliny Bardowskiej. Sprawy były opisywane w mediach społecznościowych i przedstawiane na sesji Rady Gminy Zagrodno (link)

Oświadczenie majątkowe wójta obywatel uzyskał w trybie informacji publicznej od wojewody! Pewnie oświadczenie majątkowe skarbnika również zostanie upublicznione, ponieważ mieszkaniec skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak utrudnianie dostępu do informacji, które w pobliskich samorządach są publikowane w wymaganym terminie, rodzi pytanie czy urzędnicy chcą coś ukryć? Czy jest to tylko pokazanie mieszkańcom, że władza się z nimi nie liczy? 

Pobieranie opłaty (10 zł) za złożenie wniosku o informację publiczną bardzo nas zdziwiło. Czyżby w Urzędzie Gminy Zagrodno nie funkcjonowało prawo? Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie uzależniają udostępnienia  informacji od uiszczenia  opłaty – „dodatkowego kosztu”. Uprawnienie organu do jej pobrania, w uzasadnionych przypadkach, powstaje dopiero po udostępnieniu informacji.

opłata za wniosek o informację publiczną w Zagrodnie

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.