Drogocenna woda

Woda Fot. pixabay.com
Woda

Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków rosną dla wszystkich mieszkańców  powiatu złotoryjskiego. Jednak ich wielkość i szybkość wzrostu jest różna.

Nie każdy wie, że tylko 1% światowych zasobów wody to wody pitne. Powiększająca się z roku na rok liczba ludności na świecie oraz zachodzące zmiany w środowisku spowodują, że już w 2050 roku zasoby wody pitnej mogą się skończyć. Malejące z roku z na rok zasoby wody powodują wzrost kosztów jej pozyskania, co na razie odczuwają jedynie najbiedniejsze kraje.

Zasobność wody w Polsce szacowana jest na przedostatnim miejscu w Europie. Średnie zużycie wody na osobę wynosi około 150 litrów. Dla porównania: w USA na jednego Amerykanina przypada nawet 575 litrów wody pitnej, a w Mozambiku zaledwie 5 litrów.

Do ubiegłego roku ceny za wodę i ścieki uchwalały Rady Gmin. Od roku 2018 taryfy opracowane przez przedsiębiorstwa zatwierdzają Wody Polskie. Sprawdzają, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. W roku 2018 sześciu przedsiębiorstwom z terenu powiatu złotoryjskiego zatwierdzono taryfy wodne i ściekowe na trzy lata. Możemy więc sprawdzić jakie nas czekają podwyżki w roku przyszłym i jak wzrosną ceny w okresie trzech lat.

Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków zajmuje się na terenie powiatu złotoryjskiego sześć przedsiębiorstw, po jednym na terenie każdej gminy lub miasta. Dwie  spółki komunalne: RPK Złotoryja i GPK  Pielgrzymka, trzy zakłady budżetowe: ZLG Świerzawa,  ZUK Zagrodno, ZGKiM w Wilkowie i jednostka budżetowa: ZGKiM Wojcieszów.

Najwięcej za wodę w tym roku płacą mieszkańcy gminy wiejskiej Złotoryja, obsługiwani przez  ZGKiM w Wilkowie, najmniej mieszkańcy Świerzawy obsługiwani przez ZLG. Ścieki najdroższe są w Sędzimirowie (GPK Pielgrzymka). Najszybciej rosą ceny wody i ścieków w Złotoryi (RPK). 

Jest sporo miejsc w powiecie złotoryjskim, gdzie nie ma sieci wodno-kanalizacyjnej. Na przykład tylko do 34% mieszkańców wsi z Gminy Świerzawa dociera sieć wodociągowa. Z kanalizacją jest jeszcze gorzej. Tylko 16,2% mieszkańców części wiejskiej Gminy Świerzawa i 19,4% mieszkańców Gminy Pielgrzymka może korzystać z sieci kanalizacyjnej.

Bez wody nie ma życia i niezależnie od cen musimy jej używać. Wyższe ceny spowodują być może większą oszczędność wody. 

Poniżej przedstawiamy ceny wody i ścieków w poszczególnych gminach. Dane pochodzą z decyzji o zatwierdzeniu taryf dla poszczególnych przedsiębiorstw, upublicznionych przez Wody Polskie oraz dane dostępne na stronie GUS. Podane ceny obowiązują gospodarstwa domowe. Ceny wody i ścieków zawierają 8% Vat.

Miasto Złotoryja, Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.odecyzja

W ciągu trzech lat wzrost cen wody -19%, wzrost cen ścieków - 64%. Z sieci wodociągowej korzysta  99% mieszkańców  z kanalizacji 95,9%

rok cena wody w zł/m3 cena ścieków w zł/m3 opłata abonamentowa
2018 4,22 7,03 21,92
2019 4,59 9,57 23,72
2020 5,03 11,56 25,95

Gmina Pielgrzymka, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o- decyzja

Przedsiębiorstwo nie stosuje opłaty abonamentowej.  Pielgrzymka i Proboszczów posiadają własne oczyszczalnie ścieków,  Sędzimirów odprowadza ścieki do obcych urządzeń (Warta Bolesławiecka). 

W ciągu trzech lat wzrost cen wody -0,5%, wzrost cen ścieków -poniżej  2%. Z sieci wodociągowej korzysta  99,1% mieszkańców  z kanalizacji 19,4%

rok cena wody w zł/m3 cena ścieków w zł/m3 Pielgrzymka cena ścieków w zł/m3 Sędzimirów cena ścieków w zł/m3 Proboszczów
2018 4,19 16,42 16,63 6,37
2019 4,19 16,47 16,85 6,38
2020 4,21 16,52 16,90 6,46

Gmina Świerzawa, Zarząd Lokali Gminnych - decyzja

W ciągu trzech lat wzrost cen wody -8,7%, wzrost cen ścieków -poniżej  8,9%. Z sieci wodociągowej korzysta  w mieście Świerzawa 99,7% mieszkańców, a w miejscowościach wiejskich   34,2% ,  z kanalizacji korzysta  w Świerzawie 90,8% , na wsiach 16,2% mieszkańców.

  • Grupa I - odbiorcy ze Świerzawy, Dobkowa, Starej Kraśnicy, Rzeszówka, Nowego Kościoła.
  • Grupa II - odbiorcy z Lubiechowej

rok cena wody w zł/m3 gr.I cena wody w zł/m3 gr.II cena ścieków w zł/m3 miasto Świerzawa opłata abonamentowa zł/mc/osob
2018 3,96 3,52 6,31 3,5
2019 4,15 3,58 6,54 3,5
2020 4,31 3,86 6,87 3,5

Gmina Zagrodno, Zakład Usług Komunalnych - decyzja

Przedsiębiorstwo nie stosuje opłaty abonamentowej. W ciągu trzech lat wzrost cen wody -4,6%, wzrost cen ścieków -2,7%. Z sieci wodociągowej korzysta  93,7% mieszkańców  z kanalizacji 28,8%

rok cena wody w zł/m3 cena ścieków w zł/m3 opłata abonamentowa
2018 5,18 10,10 0
2019 5,30 10,24 0
2020 5,42 10,38 0

Gmina Wiejska Złotoryja, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   - decyzja

W ciągu trzech lat wzrost cen wody -17%, wzrost cen ścieków -37%. Z sieci wodociągowej korzysta  100% mieszkańców  z kanalizacji 90,5%

rok cena wody w zł/m3 cena ścieków w zł/m3 opłata abonamentowa
2018 5,19 9,09 8,64
2019 5,52 10,72 10,80
2020 6,08 12,49 12,96

Miasto Wojcieszów, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    - decyzja

Przedsiębiorstwo nie stosuje opłaty abonamentowej. W ciągu trzech lat wzrost cen wody -2,7%, wzrost cen ścieków - 2,1%. Z sieci wodociągowej korzysta  76,5% mieszkańców  z kanalizacji 71,7%

rok cena wody w zł/m3 cena ścieków w zł/m3 opłata abonamentowa
2018 4,73 7,39 0
2019 4,81 7,47 0
2020 4,86 7,55 0
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.