Zużycie wody spada, ceny rosną

RPK w Złotoryi Fot. Archiwum własne
RPK w Złotoryi

Od 1 maja 2015 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z nią stawka opłaty za dostarczenie 1m3 wody pitnej wzrośnie o 18-19 groszy brutto w zależności od grupy odbiorców.

Jednostkowe stawki opłat są wyliczalne przez przedsiębiorstwa komunalne poprzez podzielenie kosztów związanych z dostarczeniem wody przez całość dostarczonej wody. Poza zmianami kosztów, duży wpływ na zmianę ceny ma, więc to czy zużycie wody rośnie czy spada. Na podstawie dostępnych danych szacuje się, że w ostatnim roku zużycie wody spadło o ok. 2-3%. Niepokojące jest z kolei to, że aż 256 tysięcy złotych wynoszą zobowiązania wymagalne w stosunku do spółki. Gdyby RPK uwzględniło je w taryfach, stawka wzrosłaby o dodatkowe 42 gr.

Wzrost kosztów związanych z dostarczeniem wody szacowany jest przez RPK na ok. 60 tysięcy złotych rocznie (wzrost o 2,66%). Najważniejszymi czynnikami, które w kalkulacji stawek uwzględniło RPK były:
- amortyzacja (związana z budową sieci, przyjmowaniem sieci itp.) - wzrost 4%
- wynagrodzenia - wzrost o 1,2%
- koszty materiałowe (m.in. wymiana wodomierzy - amortyzacja kilkuletnia) - wzrost o 15%
- energia elektryczna - spadek o 2%
- podatki i inne opłaty (część urządzeń znajduje się na terenie gminy wiejskiej) - wzrost o 6%
- usługi obce i pozostałe koszty (np. wywóz osadu) - wzrost o 1,2%

Z kolei tylko o 1 gr wzrosła stawka za odbiór 1m3 ścieków. Choć koszt oczyszczania ścieków wzrósł o 56 tys. zł (2%), zmiana nie będzie tak dotkliwa, gdyż zmniejszyła się ilość wód opadowych.


Taryfa będzie obowiązywać od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

 

Za zatwierdzeniem taryfy głosowało 5 radnych (E. Miara, B. Łoś, F. Słaby, D. Dobosz, S. Pazera) 6 się wstrzymało (L. Antonowicz, A. Kocyła, A. Bartnicki, I. Mundyk, Ł. Łuniewski, M. Gagatek) i 1 był przeciwny (A. Zawiślak).


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.