O czym każdy społecznik wiedzieć powinien

Nasze Rio Fot. Archiwum własne
Nasze Rio

Stowarzyszenie Nasze RIO i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, lokalne grupy działania i koła gospodyń wiejskich)na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”

Tematy szkolenia:

  • prawidłowe wypełnianie aktualnej (najnowszej) oferty realizacji zadania publicznego oraz rozliczanie zadań publicznych,
  • czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,
  • prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,
  • właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w stowarzyszeniach,
  • zatrudnianie personelu na umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  • stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • sprawdzanie kadry (także wolontariuszy) pracującej z małoletnimi w rejestrze przestępców seksualnych (szczególnie ważne dla klubów sportowych pracujących z dziećmi i młodzieżą),
  • stosowanie RODO,
  • informacja nt. Korpusu Solidarności -projektu wolontariatu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Szkolenie odbędzie się w dniu 07.01.2020 r. (wtorek), w godz. 17:00-19:30 w siedzibie Stowarzyszenia Nasze Rio przy ul. Kolejowej 4 (budynek Liceum Ogólnokształcącego, wejście od podwórza, I piętro).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 3 stycznia br. mailowo lub telefonicznie: kontakt@naszerio.pl, tel. 605 490 046  

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.