Podsumowanie projektu “Młodzi obywatele - w Nich siła”

Młodzi obywatele
Młodzi obywatele

Projekt “Młodzi obywatele - w Nich siła” powoli dobiega końca. Działania prowadzone wraz z młodzieżą z pięciu miast Dolnego Śląska - Legnica, Głogów, Jawor, Lubin i Złotoryja mają się ku końcowi. 

Stowarzyszenie Nasze Rio zorganizowało edukacyjne spotkania obywatelskie, w których w sumie wzięło udział ponad 1000 uczniów dolnośląskich szkół. Na spotkaniach młodzi pracowali nad rozwijaniem kompetencji miękkich, ale przede wszystkim rozmawiai na tematy dot. ich wpływu na decyzje oraz działania podejmowane w ich lokalnym środowisku. Młodzież zachęcana była również do aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym swoich społeczności. Zapoznani zostali z głównymi zasadami i przejawami aktywnego obywatelstwa, przede wszystkim z wolontariatem oraz działalnością organizacji pozarządowych jak i również instytucji społecznych. Zorganizowane zostały również warsztaty, które miały na celu wyszkolenie młodych liderów Legnickiej Szkoły Liderów Społecznych, którzy przez okres 2 miesięcy pracowali nad swoimi kompetencjami, ale przede wszystkim odwagą, aby zabierać głos i angażować się w działania oraz angażować innych w sferze publicznej. Trenerzy dostarczali uczestnikom wsparcia oraz wiedzy jak i umiejętności do działania. Uczestnicy otrzymali również pakiety z materiałami szkoleniowymi. Trwały również działania prowadzące do stworzenia rad młodzieżowych oraz rozwijania już istniejących. Równolegle przez cały okres trwania projektu prowadzone były badania jakościowe młodzieży, oraz powstała analiza dobrych praktyk polskich i zagranicznych polityki młodzieżowej. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w projekcie. 

Główny cel projektu to podniesienie stopnia zaangażowania społecznego jak i również świadomości obywatelskiej młodzieży w wieku 16-25 lat z terenu 5 miast Dolnego Śląska - Głogów, Jawor, Legnica, Lubin i Złotoryja.  

Projekt Młodzi Obywatele w Nich Siła został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.