Czas na wybór

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi

W lutym Dolnośląski Kurator określił zasady rekrutacji uczniów do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. Większość uczniów docenia wagę wyboru szkoły średniej. Czy wybór gimnazjum jest też taki ważny i czy w Złotoryi jest w czym wybierać?

Gimnazjum jest ważne. To okres w którym dzieciaki głupieją. Naukowo to burza hormonów, negacja autorytetów itp. Na te trzy lata w gimnazjum przypada okres dojrzewania - trudny i burzliwy zarówno dla dziecka, jak i jego bliskich. Gimnazjum przygotowuje do wyboru kolejnej szkoły, która dość silnie sprofiluje jego ostateczną edukację. Gimnazjum ma mały wpływ na przyszłą karierę zawodową,  ważniejsze jest budowanie motywacji do uczenia się  i wsparcie domu.

Na początek musimy sobie jedno ustalić. Nie ma idealnego gimnazjum, tak jak i nie było idealnego przedszkola czy podstawówki. Jest jednak dobre gimnazjum dla twojego dziecka. Co to znaczy?

Dobre gimnazjum to takie, w którym dziecko będzie, przede wszystkim, bezpieczne. Znasz je na tyle, że wiesz, czy łatwo odnajdzie się w klasie z większą ilością uczniów, czy też potrzebuje kameralnych warunków małej szkoły. Dobre gimnazjum to szkoła, w której uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, albo które dopiero rozbudzi pasję u dziecka. Ważne oczywiście, żeby kadra pedagogiczna zapewniła dziecku dobre przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego, który otworzy mu drogę do dobrego liceum lub technikum.

W Złotoryi przyszli gimnazjaliści i ich rodzice mają mniej możliwości wyboru niż mieszkańcy większych miast, takich chociażby jak Legnica. Ale wybór jest. Na przykład:

  • Gimnazjum  przy ulicy Wilczej. Jest to gimnazjum rejonowe, które ma obowiązek przyjąć wszystkie dzieci ze Złotoryi.
  • Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Kolejowej może przyjmować uczniów z całego powiatu. Nie jest to szkoła rejonowa więc może ustalić sobie dowolne kryteria przyjęć uczniów.
  • W pobliskiej Rokitnicy jest Gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rokitnica.

Bardzo trudno ocenić szkoły z zewnątrz. Można obejrzeć same szkoły. Można zajrzeć na strony internetowe szkół. Przejrzeć foldery rekrutacyjne. Warto spojrzeć na wyniki z egzaminu gimnazjalnego, porównać rezultaty z kolejnych lat. Z suchych wyników nie dowiemy się jednak, jak szkoła je osiągnęła - może np. starając się nie przyjmować słabych uczniów. Brak upublicznionych wyników - to na pewno sygnał ostrzegawczy! Najlepiej jednak, jak się ma stały kontakt z młodzieżą uczęszczającą do tych szkół, czasami opinie z pierwszej ręki są rodzicom i uczniom bardziej przydatne niż foldery i strony internetowe. W małym mieście, takim jak Złotoryja, nie jest to trudne.

W przypadku gimnazjów dostępnych w Złotoryi wyniki egzaminów nie są jednoznacznym wyróżnikiem. Gimnazjum rejonowe powstało z połączenia dwóch szkół dwa lata temu. Proces łączenia dwóch różnych społeczności uczniów i nauczycieli mógł spowodować przejściowo mniejszą efektywność nauczania. Gimnazjum przy Kolejowej dopiero w przyszłym roku będzie miało uczniów klas trzecich, którzy przystąpią do egzaminu. W ubiegłym roku najlepsze wyniki uzyskały Gimnazja  w Rokitnicy i Wilkowie.

Każda z tych szkół oferuje coś swojego. Gimnazjum w Rokitnicy kameralną atmosferę. Wszystkich ucznów jest 45. Klasy liczą po 15 osób. Gimnazjum przy Wilczej wspaniałą bazę sportową a Gimnazjum przy Kolejowej klasy dwujęzyczne, w których dzieci uczą się języka angielskiego nie tylko  w rozszerzonym wymiarze (5 godzin tygodniowo), ale również będą uczęszczać na przedmiot wykładany po angielsku. W Gimnazjum rejonowym uczniowie w różnych miejscach spotykają się z uczniami szkoły podstawowej a w Zespole Szkół Ogólnokształcących na co dzień   mają  kontakt z młodzieżą licealną.

Chcąc rodzicom ułatwić wybór wysłaliśmy na adresy mailowe szkół prośbę o odpowiedzi na pytania:

  • Czy dziecko będzie miało możliwość rozwijania zainteresowań, pasji?
  • Czy szkoła da szansę na dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego?
  • Czy dziecko będzie miało możliwość uczyć się w miarę swoich sił i możliwości?
  • Czy szkoła sprawi, że dziecko będzie się dobrze czuło wśród rówieśników?

Odpowiedziało tylko jedno Gimnazjum [zajrzyj tutaj] W przypadku innych szkół odpowiedzi na powyższe pytania trzeba poszukać we własnym zakresie.

Każde dziecko jest indywidualnością, a szkoła szkole nierówna. To rodzice, najlepiej znają swoje dziecko! I to do nich – razem z uczniem – należą ostateczne decyzje. Życzymy dobrych i mądrych wyborów

Strony internetowe 

Gimnazjum przy KolejowejGimnazjum przy WilczejGimnazjum w Rokitnicy;

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.