Stres w pracy

Stres
Stres

Jak wynika z badań stres w pracy odczuwa aż 85% aktywnych zawodowo Polaków. Tylko 11% pracowników traktuje pracę jako spełnienie marzeń i źródło przyjemności, a dla ponad 60% jest przede wszystkim sposobem zarobienia na życie.

Istnieje kilka rodzajów stresu. Jeden z nich – eustres – faktycznie – sprzyja, mobilizując nas do działania. Nazywany jest też stresem pozytywnym, przyjemnym, lekkim. Eustres działa dość krótko, nie zaciemnia myślenia i działa wyłącznie pozytywnie dla naszej psychiki.

Gorzej z dysstresem, który objawia się zupełnie odwrotnie. Pojawia się, gdy zostanie przekroczona magiczna granica wytrzymałości danego człowieka (każdy może mieć taką granicę w innym miejscu).

Odporność na stres należy to tzw. kompetencji miękkich pozwalających na skuteczne kierowanie swoim zachowaniem. Kompetencja ta polega na zdolności do podejmowania decyzji i skutecznego działania w warunkach, które obciążają nas psychicznie oraz fizycznie. Co więcej nie występuje ona powszechnie tzn. różnimy się w zakresie jej posiadania. W warunkach silnego obciążenia psychicznego wiele osób pracuje nieefektywnie: podejmuje nietrafne decyzje, ulega rozproszeniu, zapomina o ważnych szczegółach albo pracuje wolniej.

Konsekwencje stresu w miejscu zatrudnienia dotyczą w takim samym stopniu pracownika, jak i organizację, w której jest zatrudniony.

Dla samej organizacji skutki wzmożonego stresu wśród pracowników mogą mieć daleko idące negatywne konsekwencje. Najczęściej wymieniane efekty stresu zawodowego dla organizacji to:

  • wzrost absencji pracowniczej,
  • spadek zaangażowania w pracę,
  • wzrost rotacji pracowników,
  • osłabienie produktywności i efektywności,
  • wzrost poziomu niebezpiecznych praktyk w organizacji oraz liczby wypadków,
  • wzrost liczby skarg od klientów,
  • niszczenie wizerunku firmy wśród pracowników i klientów.

Jak sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie istnieje problem ze stresem? Warto w tym celu poznać opinię pracowników, prowadzić z nimi rozmowy lub przeprowadzić ogólne badanie. Pomoże to ocenić, czy problem dotyczy danej organizacji. Najważniejsze, aby nie ignorować jakichkolwiek oznak stresu i rozwiązać problemy istniejące w przedsiębiorstwie, zanim przyniosą niepożądane skutki.

 

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.