Najlepsza podstawówka w Nowej Wsi Grodziskiej

Szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej Fot. Archiwum własne
Szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe wyniki sprawdzianu 2013. Pamiętamy, że średnie wyniki szkół w powiecie złotoryjskim były najniższe w województwie. Jakie szkoły “zapracowały” na ten wynik? Czy wyniki ze sprawdzianów są miernikiem czegoś: pracy nauczycieli, inteligencji uczniów, priorytetów lokalnych włodarzy?

Na te pytania trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale możemy przyjrzeć się informacjom, które dostępne są na stronie OKE we Wrocławiu.

Poniżej przedstawiamy wizualizację wyników szkół z powiatu złotoryjskiego na sprawdzianie 2013. Wykres pierwszy pokazuje średnie wyniki szkół podstawowych z powiatu w procentach. Najwyższy wynik osiągnęła Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej, a najniższy Zagrodno i Twardocice. Dzieci z Nowej Wsi Grodziskiej najlepiej czytają i korzystają z informacji. Z pisaniem bardzo dobrze radzą sobie uczniowie z Nowego Kościoła. Z zadaniami na rozumowanie najlepiej poradziły sobie dzieci z Sokołowca. Uczniowie z Jerzmanic najlepiej na tegorocznym sprawdzianie, wykorzystali wiedzę w praktyce.

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. Wyniki wszystkich szkół w województwie przedstawia się w 9 przedziałach: 1- najniższy (4% najniższych wyników), 2- bardzo niski, 3-niski, 4- niżej średni, 5- średni, 6- wyżej średni, 7- wysoki, 8- bardzo wysoki, 9- najwyższy (4% najwyższych wyników)

Wykres ostatni pokazuje jak zmieniały się wyniki szkół z powiatu złotoryjskiego w latach 2010-2013 w skali staninowej. Okazuje się, że wynik szkoły nie zależy od ilości uczniów. W szkole podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej sprawdzian pisało 7 szóstoklasistów podobnie jak w Nowym Kościele. Jednak w Nowej Wsi Grodziskiej wyniki osiągane przez uczniów są bardzo dobre od kilku lat, a w Nowym Kościele słabe w tym roku i w poprzednich. Wyniki nie są najwyższe w Złotoryi (stolica powiatu). Są szkoły gdzie wyniki systematycznie maleją (Wilków) czy rosną (Sędzimirów) lub tez pozostają na wysokim (Nowa Wieś Grodziska), czy niskim(Pielgrzymka) poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Może warto dziecko wozić do Nowej Wsi Grodziskiej zamiast posyłać do zatłoczonych – 30 osobowych, klas w szkołach złotoryjskich?


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.