Dyrektor czy menedżer?

Stres
Stres

Z definicji menedżer to zarządca (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie. Dyrektor – to osoba kierująca pracą zakładu, szkoły bądź przedsiębiorstwa.

Już w samej definicji można dostrzec, że jest dość istotna różnica pomiędzy dyrektorem a menadżerem. Jak to wygląda w kontekście placówek oświatowych podlegających zarówno miastu, gminie, jak i powiatowi?

Trudno coś twierdzić na pewno, ale obserwując działania dyrektorów można stwierdzić, że raczej nie są oni menadżerami, a typowymi dyrektorami – poprawnie zarządzającymi tym, co udostępniają im organy prowadzące. Dlaczego tak się dzieje? Dyrektorzy zostali przecież przez komisje konkursowe ocenieni jako najlepsi kandydaci. Na pewno na podstawie swoich kwalifikacji i wcześniejszych dokonań. Tymczasem nie widać, aby przekładało się to na konkretne działania. Przecież nie zarabiają wcale mało, w szkołach mają po kilka godzin – aby pozostały czas spożytkować, między innymi, na tworzenie długofalowych strategii i przemyślanych działań w celu podniesienia wyników i pozyskania dodatkowych środków w trudnym dla samorządów okresie.

Czy pozyskują środki zewnętrzne, doposażają bazę dydaktyczną, prowadzą działania, których widocznym rezultatem byłoby podniesienie wyników kształcenia i dbają o stanowiska pracy dla nauczycieli? Na to pytanie zwykły mieszkaniec może sobie odpowiedzieć porównując różne wskaźniki np. w skali województwa. Wskaźniki dotyczące wyników kształcenia, prezentowane niedawno nie stanowią raczej reklamy dla wielu dyrektorów szkół z powiatu.

Dzisiaj przedstawię kolejny wskaźnik, który informuje o tym, jaka jest na danym obszarze wartość dofinansowanych z funduszy UE inwestycji w wyższą jakość i większą dostępność kształcenia. Dane , pochodzące z serwisu mojapolis.pl przedstawione są narastająco, co oznacza, że dane dla 2012 r. informują o wartości wszystkich projektów zakontraktowanych do 2012 r. Na 169 gmin w województwie dolnośląskim gminy z powiatu złotoryjskiego zajęły następujące miejsca:

Złotoryja-wieś 13 miejsce 2 588 771 PLN Pielgrzymka 44 miejsce 1 409 531 Złotoryja- miasto 64 miejsce 978 880 PLN Świerzawa 78 miejsce 753 181 PLN Zagrodno 121 miejsce 304 454 PLN Wojcieszów 159 miejsce 85 624 PLN

Nie wiadomo czy środki pozyskane zostały przez dyrektorów, przez organy prowadzące czy może przez organizacje pozarządowe działające w szkołach? Może wypowiedzą się na ten temat dyrektorzy? Na pewno warto o tym pisać i dyskutować, bo jest to przecież reklama zarówno dla szkoły, jak i dyrektora.

I na koniec pytanie: czy bardzo wysoki poziom bezrobocia utrzymujący się od lat w powiecie złotoryjskim jest związany z najniższym w województwie poziomem wykształcenia mieszkańców? Gorąco zachęcam do dyskusji.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.