Pit jeszcze łatwiejszy

Złotoryja, Rynek 42 Fot. Archiwum własne
Złotoryja, Rynek 42

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 528 opublikowano ustawę z 9 marca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza ona udogodnienia w złożeniu zeznania PIT oraz przekazaniu 1% podatku.

Do 15 kwietnia (w tym roku wyjątkowo do 18 kwietnia, ze względu na Wielkanoc) można złożyć wniosek do Administracji Skarbowej, aby przygotowała za podatnika zeznanie o dochodzie. Możliwość taką mają osoby, których dochody pochodzą od następujących płatników:

- zakładów pracy,

- rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

- organów rentowych,

- osób prawnych wypłacających emerytury i renty z zagranicy,

- uczelni wypłacających stypendia,

- aresztów śledczych/zakładów karnych wypłacających świadczenia za pracę,

- centrum integracji społecznej wypłacającego świadczenia integracyjne i premie motywacyjne,

- osób wypłacających świadczenia z umów zlecenia, o dzieło itp.

Innymi słowy, chodzi o źródła dochodów mieszczące się w najpowszechniejszym formularzu – PIT-37.

O co można wnioskować


Ustawa przewiduje możliwość uwzględnienia we wniosku:

  • opodatkowania indywidualnego, wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • kosztów uzyskania przychodów podstawowych, podwyższonych lub faktycznie poniesionych,
  • ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ulgi na wychowywanie dzieci,
  • przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak widać, nie przewiduje ustawodawca wnioskowania o inne ulgi, np. darowizny czy na użytkowanie sieci Internet.


W załączeniu rozporządzenie MRiF w sprawie zawartości wniosku.

Jak złożyć wniosek


 Służy do tego formularz PIT-WZ. Składa się go wyłącznie elektronicznie. Istnieją trzy kanały:

- Portal Podatkowy (www.portalpodatkowy.gov.pl),

- system e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje),

- bankowość elektroniczna PKO BP, BGŻ BNP Paribas, BGŻOptima, Inteligo i Raiffeisen Polbank.


Podpisuje się wniosek, w zależności od wykorzystanego kanału komunikacyjnego, profilem zaufanym, kwotą przychodu za rok 2015, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo narzędziami uwierzytelniającymi stosowanymi przez poszczególne banki (lista banków może się poszerzać).


W terminie 5 dni roboczych od złożenia wniosku Administracja Skarbowa na adres poczty elektronicznej w nim wskazany przesyła link do przygotowanego zeznania. Jest ono umieszczane na Portalu Podatkowym. Tam też wnioskodawca zeznanie to akceptuje albo odrzuca. Brak akceptacji albo odrzucenia do upływu terminu przewidzianego na złożenie zeznania (30 kwietnia) wywołuje domniemanie prawne milczącej akceptacji.


Sporządzenie zeznania na wniosek podatnika nie wyklucza późniejszego jego sprawdzenia przez odpowiedni organ KAS. W części dotyczącej opcji rozliczenia (np. z małżonkiem), wysokości kosztów uzyskania przychodów czy uprawnienia do ulg – opiera się bowiem na oświadczeniu wnioskodawcy. We wniosku podaje się wysokości i rodzaje ulg. Ich weryfikacja może nastąpić do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.


W załączeniu prezentacja „Wniosek o PIT”.

Uproszczenie dotyczące 1%


Dotychczas emeryci i renciści chcąc przekazać 1% swojego podatku musieli składać zeznanie. Teraz wystarczy, po otrzymaniu rocznego obliczenia podatku od organu rentowego, złożenie oświadczenia  PIT-OP. Oprócz danych identyfikujących podatnika wskazuje się w nim numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Fakultatywnie można wskazać tzw. cel szczegółowy i wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska, adresu i kwoty. Żadnych obliczeń dokonywać nie trzeba.


Oświadczenie składa się do 30 kwietnia. Można to uczynić przy użyciu takich samych kanałów, jak w przypadku wniosku PIT-WZ. W tym jednak przypadku prawo dopuszcza także konwencjonalną formę papierową.


W załączeniu rozporządzenie MRiF w sprawie wzoru oświadczenia.

Leszek Boroch, US Złotoryja
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.