TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ!

Uczniowie ZSZ w Borgers
Uczniowie ZSZ w Borgers

Ósmoklasisto - szukasz pomysłu dla siebie? Logistyka jest dla Ciebie!

Czy kiedy jesteś w sklepie i wkładasz do koszyka różne artykuły, zastanawiasz się, w jaki sposób znalazły się na półkach? Skąd ktoś wiedział, ile towaru powinno się tam znaleźć, abyś mógł zrobić zakupy i nie przepłacić? Skąd wiadomo, czy towaru wystarczy dla innych konsumentów? Gdy nadajesz paczkę kurierem, czy myślisz o tym, kto odpowiada za szybki i bezpieczny transport Twojej przesyłki? Gdy jedziesz do szkoły lub na spotkanie z kolegami, czy myślisz o tym, dlaczego autobus, czy tramwaj jeździ daną trasą i z daną częstotliwością, a nie inaczej?
Zapewne nie, bo przecież to taka naturalna rzecz, że potrzeby są zaspokajane.  Ale ktoś musiał to wcześniej zaplanować i zorganizować. To jedno z wielu zadań, jakie stoją przed osobą, którą można spotkać w każdym przedsiębiorstwie – przed LOGISTYKIEM.

Logistyka a potrzeby rynku pracy!
Sytuacja na rynku edukacyjnym oraz rosnące zainteresowanie logistyką, podsycane medialną popularnością tego zawodu spowodowały, że ZSZ w Złotoryi zwróciło swoją uwagę na możliwość kształcenia w zawodzie Technik logistyk. Trafność tych decyzji potwierdzają obserwowane przez nas  potrzeby rynku pracy. Pracodawcy sygnalizują brak pracowników z wykształceniem w zakresie logistyki oraz zawodów wchodzących w skład szeroko rozumianej logistyki (transportu i spedycji)  oraz dużą fluktuację (rotację kadr) w tych grupach pracowników….


Logistyka, czyli - co?
Logistyka, to zawód, którego najlepszą reklamą jest niezwykle intensywnie rozwijający się rynek usług transportowych polskich firm logistycznych w każdym sektorze osobowym i ciężarowym w Polsce i w Unii Europejskiej (i nie tylko). Jest to więc zawód rokujący duże perspektywy rozwojowe oraz dający rosnące możliwości skutecznego i trwałego wejścia w lokalny i znacznie szerszy rynek pracy, a zwłaszcza na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów i typów usług transportowych, bardzo szybko rozwijający się sektor konkurencji na rynku oraz konieczność jego stałego monitorowania i podtrzymywania kontaktów biznesowych – coraz więcej firm logistycznych decyduje się na zwiększanie zatrudnienia profesjonalnych specjalistów do spraw logistyki  krajowej i międzynarodowej. 
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Logistyk analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport… Logistyk rozumie, że firma zaniedbująca planowanie planuje zaniedbanie... jest zatem Logistyk niezwykle ważną osobą w każdym przedsiębiorstwie zabiegającym o konkurencyjność na rynku pracy, towarów i usług.

Edukacja przyszłości z ZSZ!
Celem kształcenia zawodowego w naszej placówce jest przygotowanie młodzieży do twórczego i satysfakcjonującego życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej na poziomie profesjonalnym i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, który poszukuje coraz więcej wąsko wyspecjalizowanych fachowców w miejsce pracowników fizycznych o niskich kwalifikacjach, czego doskonałym przykładem jest kierunek logistyczny.

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi jest otwarty na kształcenie ustawiczne oraz mobilność edukacyjną i zawodową,  dlatego elastycznie reaguje  na sugestie płynące z potrzeb rynku pracy. Pozostawanie w stałym rezonansie z potrzebami lokalnego rynku pracy jest, w naszym przekonaniu, obowiązkiem współczesnej szkoły kształcenia zawodowego….

Sukcesy uczniów!
Ostatnie lata obfitowały w wiele sukcesów, które były autorstwem adeptów logistyki. Uczniowie regularnie brali udział w  olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez uczelnie wyższe: MWSLiT we Wrocławiu, WSL w Poznaniu, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach..   Olimpiady te od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi, nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze uczelni wyższej oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego. Uczniowie niejednokrotnie mieli możliwość sprawdzenia gruntownie wiedzy i umiejętności olimpijczyka, a stopniowalność zawodów wyklucza przypadkowość sukcesu. Te czynniki powodują, że konkursy są bardzo popularne wśród młodzieży kształcącej się w murach Sucharskiego…..
Uczniowie w latach  2014 - 2020  zdobyli aż 18 tytułów finalisty olimpiad przedmiotowych, zostawiając za sobą kilka tysięcy uczniów biorących udział w I etapie. Jest to dowód na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać w podopiecznych talenty i zainteresowania, motywować do ciężkiej, uczciwej i wytężonej pracy…… 
Sukcesy olimpijskie, egzaminy zawodowe oraz wyniki maturalne złożyły się na bardzo wysokie miejsce Zespołu Szkół Zawodowych w XXII rankingu „Perspektyw”, zajmując wśród szkół średnich województwa dolnośląskiego kształcących na poziomie technikum 24 lokatę. W tym miejscu należy wspomnieć, że wiele szkół z dużych ośrodków miejskich zostało sklasyfikowanych za nami…. 

Ósmoklasisto!
Jeśli chcesz być taką ważną personą w przedsiębiorstwie (a dotyczy to także dziewcząt, które świetnie sprawdzają się w realizacji zadań logistycznych) - nie szukaj szczęścia edukacyjnego gdzieś daleko, skoro nasza oferta i nasza szkoła czeka właśnie na Ciebie!

Podejmij zatem mądrą decyzje i buduj swoja przyszłość z nami!

Nauczyciele przedmiotów logistycznych
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.