Nauczanie dwujęzyczne w nowym gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi

Z dniem 1 września 2013 roku Gimnazjum Dwujęzyczne w Złotoryi rozpocznie swoją działalność. Będzie szkołą publiczną, w której kształcenie jest dla uczniów bezpłatne. Organem założycielskim dla Gimnazjum jest Powiat Złotoryjski. Będzie to szkoła bezobwodowa. Oznacza to, że uczniem może zostać każdy absolwent szkoły podstawowej, niezależnie od miejsca zamieszkania, po zakwalifikowaniu w procedurze rekrutacyjnej.

Realizacja części zajęć w szkole będzie się odbywać w wybranym języku obcym. Dzięki temu uczniowie szkoły zdobywać będą wiedzę merytoryczną i odpowiedni zasób słownictwa oraz nabywać będą umiejętności komunikacyjnych dotyczących odpowiedniego zakresu wiedzy przedmiotowej. Nauczanie w klasach Gimnazjum dwujęzycznego będzie obejmować realizację programu języka obcego nowożytnego oraz wybranych przedmiotów według programu określonego dla edukacji dwujęzycznej.

Proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustali nauczyciel, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów drugiego języka, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego. Począwszy od klasy drugiej, nauczanie w dwu językach będzie realizowane na co najmniej dwóch zajęciach edukacyjnych, z wyjątkiem języka polskiego, części historii dotyczącej historii Polski.

Gimnazjum założono na podstawie uchwały nr XXX/158/2013 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 22 lutego 2013r


Gimnazjum dwujęzyczne

Między młotem a kowadłem

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.