Gimnazjalisto, szukasz pomysłu dla siebie? Logistyk - spedytor jest dla Ciebie!

Logistycy, ZSZ Złotoryja Fot. Archiwum własne
Logistycy, ZSZ Złotoryja

Logistycy z Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi, promują nowo powstały kierunek  - Technik Spedytor…

Sytuacja na rynku edukacyjnym oraz rosnące zainteresowanie logistyką i spedycją, podsycane medialną popularnością tego określenia sprawiły, że ZSZ w Złotoryi, zwróciło swoją uwagę na możliwość kształcenia w zawodach Technik logistykTechnik spedytor. Trafność tych decyzji potwierdza rynek pracy. Pracodawcy sygnalizują brak pracowników z wykształceniem w zakresie transportu, spedycji i logistyce oraz dużą fluktuację w tych dwóch grupach pracowników.

Zarówno logistyka, jak i spedycja są specjalizacjami powiązanymi z sektorem transportu. Obie dziedziny są niezwykle ważne i każda z nich zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie pewnych działań, związanych z transportem. Bardzo często są one ze sobą mylone, a ludzie nie potrafią powiedzieć, czym tak naprawdę zajmuje się spedycja, a czym logistyka i gdzie leży granica pomiędzy tymi specjalizacjami. Choć podobieństw i wspólnych obszarów dla obu dziedzin jest dużo, istnieje między nimi również sporo różnic.

Logistyka i spedycja, to zawody, którego najlepszą reklamą jest niezwykle intensywnie rozwijający się rynek usług transportowych polskich firm logistycznych i spedycyjnych w każdym sektorze osobowym i ciężarowym. Są to więc zawody rokujące duże perspektywy rozwojowe oraz dające rosnące możliwości skutecznego i trwałego wejścia w lokalny i znacznie szerszy rynek pracy, a zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów i typów usług transportowych, bardzo szybko rozwijający się sektor konkurencji na rynku oraz konieczność jego stałego monitorowania i podtrzymywania kontaktów biznesowych – coraz więcej firm logistycznych i  spedycyjnych decyduje się na zwiększanie zatrudnienia profesjonalnych specjalistów do spraw logistyki - spedycji krajowej i międzynarodowej.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Logistyk analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport.

Technik spedytor uczy się wykorzystywania sztuki negocjacji w marketingu transportu, zarządzania działalnością spedycyjną w zakresie przepisów prawa przewozowego, skarbowego i ekonomii transportu, organizowania i ubezpieczania przewozów krajowych i  międzynarodowych. 

Transport, spedycja i logistyka należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Polscy przewoźnicy dynamicznie zajmują w coraz większym procencie rynek usług w swojej dziedzinie w UE przez utrzymywanie wysokiej konkurencyjności i rentowności. Technicy logistycy i spedytorzy  należą do grupy poszukiwanych pracowników. Logistyk - spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach eksportujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe i zakłady produkcyjne.

Celem kształcenia zawodowego w naszej placówce jest przygotowanie młodzieży do twórczego i satysfakcjonującego życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej na poziomie profesjonalnym i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, który poszukuje coraz więcej wąsko wyspecjalizowanych fachowców w miejsce pracowników fizycznych o niskich kwalifikacjach, czego doskonałym przykładem są w/w kierunki.

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi jest otwarty na kształcenie ustawiczne oraz mobilność edukacyjną i zawodową,  dlatego elastycznie reaguje  na sugestie płynące z potrzeb rynku pracy. Pozostawanie w stałym rezonansie z potrzebami lokalnego rynku pracy jest, w naszym przekonaniu, obowiązkiem współczesnej szkoły kształcenia zawodowego.

Szczegółowych informacji udzielimy 24 kwietnia podczas Dni Otwartych Szkoły.

 

Nauczyciele przedmiotów logistycznych
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.