Egzamin zawodowy 2017

Uczniowie ZSZ w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Uczniowie ZSZ w Złotoryi

Początek roku jest tak ważny dla uczniów ostatnich klas techników i szkół zawodowych,  jak maj dla maturzystów. W styczniu i lutym przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem arkuszy papierowych lub lub przy komputerze.‎ Część praktyczna trwa od 2 do 6 godzin, w zależności od kwalifikacji. Polega na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Wyniki egzaminu zawodowego publikowane są na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wyniki sesji zimowej 2017 poznamy pod koniec marca.

Aby zdać egzamin zawodowy część praktyczną należy zaliczyć  minimum  na 75%. W roku 2016 uczniowie ZSZ w Złotoryi  egzamin zawodowy zdali bardzo dobrze. W kilku kwalifikacjach zdawalność była wyższa niż w  województwie (murarstwo, tworzenie aplikacji internetowych, organizowanie produkcji maszyn), a w pozostałych niewiele niższa.

Sesja zimowa 2016

Typ egzaminu woj. - liczba zdających woj. - % zdanych egz. ZSZ - liczba zdających ZSZ - % zdanych egz
Prowadzenie rachunkowości 720 77 14 64
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 101 86 10 100
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 202 71 8 62
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 863 55 17 62
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 283 42 13 61
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 662 92 34 91

Życzymy powodzenia na tegorocznym egzaminie i podobnych, a nawet wyższych wyników niż w ubiegłym roku.

Kamila Nankiewicz
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.