Oświata złotoryjska - demografia

Uczniowie
Uczniowie

Powstała ogólnopolska strona, na której minister oświaty zachęca do dyskutowania o edukacji również w wymiarze lokalnym.

Aby mieć całościowy obraz naszej lokalnej oświaty trzeba zastanowić się nad wieloma sprawami takimi jak: demografia, finanse, efektywność nauczania, współpraca szkół w różnych obszarach ze sobą i środowiskiem, priorytety edukacyjne i wychowawcze szkół itd.

Obowiązek szkolny dla sześciolatków zniesiony

Z danych UM wiemy, że na koniec roku 2015 Złotoryja liczyła 15 530 mieszkańców. Jak zmieniał się procentowy udział mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym (0-14 lat) w ogólnej liczbie mieszkańców, na przestrzeni lat, możemy zobaczyć w tabeli poniżej:

Jak widać nie tylko maleje systematycznie liczba mieszkańców, ale również maleje procentowy udział dzieci w ogólnej liczbie mieszkańców. Czy jest to zagrożenie czy szansa dla lokalnej oświaty?

Zapytaliśmy Wydział Spraw Obywatelskich ile mamy dzieci urodzonych w kolejnych rocznikach. Część z nich już uczęszcza do szkół złotoryjskich, a część będzie uczniami w przyszłości.

Z wykresu widać, że rocznik 2007 jest niemal dwukrotnie liczniejszy niż rocznik 2015. Czy w takich warunkach możliwe jest utrzymanie stałej liczby etatów nauczycielskich?

Nie wszystkie jednak dzieci zmeldowane w Złotoryi uczą się w szkołach prowadzonych przez miasto, szczególnie jest to widoczne w Gimnazjum. Poniżej przedstawiamy liczby klas i uczniów w poszczególnych szkołach aktualnych na dzisiaj.

Z danych statystycznych  GUS z roku szkolnego 2013/2014  wynika, że średnia liczba uczniów w klasach, w miastach, wynosiła w szkołach podstawowych -22, a w gimnazjach 23.

Dane dotyczące liczby uczniów są ważne zarówno w kontekście finansowania oświaty jak i efektywności nauczania . O tym jak liczba dzieci w klasie  wpływa  na różne aspekty funkcjonowania szkół będziemy pisać w następnych tekstach.

Kamila Nankiewicz
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.