Lokale do remontu

Złotoryja Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Złotoryja

Osoby, umieszczone na liście osób oczekujących na przydział lokali do remontu, mogą złożyć ofertę remontu na jeden wybrany lokal. Ostateczny termin składania ofert upływa 30.11.2019 r.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1. (druk oferty). 

Wystawiono następujące lokale:

Lp. ADRES LOKALU SZACUNKOWY KOSZT REMONTU NETTO
1 ul. Garbarskiej 12/1 2 pokoje, kuchnia, WC na korytarzu pow. uż. 34,30 m2 43 079 zł.
2 ul. Garbarska 12/5 1 pokój, kuchnia pow. uż. 27,70 m2 37 586 zł.
3 ul. Mickiewicza 24/6 1 pokój, kuchnia, łazienka, p. pok., WC pow. uż. 31,35 m2 41 055 zł.
4 ul. Konopnickiej 20/30 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, WC, p. pok. pow. uż. 43,60 m2 45 075 zł.
5 ul. Sportowa 1/3, 2 pokoje, kuchnia, WC (osobne pomieszczenie) pow. uż. 36,30 m2 39 043 zł.
6 ul. Broniewskiego 4c/7, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC, pow. uż. 34,79 m2 29 654 zł.
7 ul. Mickiewicza 24/5, 1 pokój, kuchnia, p. pok., WC ( wspólne na korytarzu),pow. uż. 43,04 m2 48 518 zł.
8 ul. Legnicka 36/1, 2 pokoje, 2 kuchnie, łazienka z WC, pow. uż. 75,22 m2 77 980 zł.

Pełny wykaz wymaganych prac w danym lokalu można znaleźć tutaj.  Ofertę na jeden z lokali umieszczonych na wykazie mogą składać wyłącznie osoby znajdujące się na liście oczekujących na przydział lokalu do remontu.  W oparciu o listę oczekujących oraz złożone oferty będą sporządzane wykazy osób na rzecz, których nastąpi przydział. Najważniejszym kryterium będzie kolejność na liście osób oczekujących na przydział mieszkania do remontu.

W przedstawionym wykazie jest osiem lokali a na liście oczekujących 101 osób! Listy aktualizowane są na bieżąco. Ostatnie zmiany były w październiku 2019.

Gmina przydziela lokale w miarę posiadania pustostanów, które po przygotowaniu przez Gminę, przydzielane są na listę lokali gotowych do zamieszkania, jak również, jako lokale zamienne. W przypadku lokali, które wymagają większych nakładów, przeznaczane są na listę lokali do remontu. Trudno jest określić liczbę lokali do przydziału w ciągu roku, gdyż lokale w chwili obecnej pozyskiwane są wyłącznie z ruchu ludności tj. po zdaniu lokalu przez byłych najemcy lub po wykonanej eksmisji.

Lokale mieszkalne z zasobów Gminy Miejskiej Złotoryja przydzielane są na podstawie Uchwały  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja. Zgodnie z tą uchwałą Gmina Miejska Złotoryja wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
  • spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe z zastrzeżeniem ust. 3
  • nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Kryteria na podstawie, których naliczana jest punktacja we wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określone są w załączniku do Uchwały.

Punktacja uzależniona jest od okresu oczekiwania na przydział lokalu, liczby dzieci w rodzinie, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie lub też małego metrażu zajmowanego przez wnioskodawcę. Punktacja naliczana we wnioskach może zmieniać się na przestrzeni lat, w zależności od zmiany sytuacji wnioskodawcy, a to oznacza, że punktacja i pozycja na liście może się zmieniać w okresie oczekiwania na przydział. 

W marcu 2019 czynsz w mieszkaniu komunalnym wynosił  4,97 zł/m2 . Najemcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z naprawą i funkcjonowaniem części wspólnych, nie wnoszą też opłat z tytułu funduszu remontowego. W spółdzielniach mieszkaniowych paleta opłat jest bardzo szeroka i waha się w zależności od budynku. Ktoś, kto nabył prawo do mieszkania komunalnego, zachowuje je niezmienne bez względu na wysokość swoich dochodów.

W pierwszej kolejności pustostany oferowane są mieszkańcom, którzy oczekują na mieszkania do remontu. Dopiero, gdy nie ma chętnych, wystawiane są na sprzedaż. Osobom, które mają wyższe dochody, miasto proponuje zainteresować się mieszkaniami Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Na początku przyszłego roku powinny być oddane mieszkania przy ul. Klasztornej. W tej chwili można się o nie starać.

W sprawach  mieszkaniowych można się kontaktować z Wydziałem Mienia pod nr tel. 76 8779 133 , parter, pok. nr 7.


źródło: zlotoryja.pl
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.