Finał Konkursu Ojczyzny Polszczyzny

Barbara Porębska
Barbara Porębska

W dniach 16-18 maja 2013 r. odbył się we Wrocławiu Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla uczniów szkół podstawowych. Nasz powiat reprezentowała w nim Wiktoria Malińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi, która zajęła I miejsce w etapie powiatowym. W Finale wzięło udział 42 uczestników z dużych miast: Warszawy, Gdańska, Szczecina, ale i z małych miejscowości oraz 2 uczniów z polskiej szkoły we Lwowie.

Główną ideą konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny jest propagowanie kultury słowa pisanego i mówionego wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie i wspieranie w dalszym rozwoju utalentowanych humanistycznie uczniów. Honorowym patronem i jurorem konkursu jest dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – profesor Jan Miodek. Wydarzeniu towarzyszą zajęcia integracyjne, warsztaty i wykłady. Uczestnicy zostali zakwaterowani w urokliwym Hotelu Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim i już pierwszego dnia brali udział w prowadzonych przez profesora Krzysztofa Grębskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej „Warsztatach żywego słowa” .

Wiktoria i inni uczniowie dowiedzieli się, jak zachowywać się podczas publicznego wystąpienia, jak zaciekawić słuchaczy i poprawnie artykułować głoski. W czwartek, 17 maja w auli Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odbyła się pisemna część konkursu. Podobnie jak w etapie szkolnym i rejonowym uczestnicy odpowiadali na pytania z gramatyki, poprawiali błędy językowe i redagowali opowiadanie. Arkusz konkursowy nosił tytuł: „O pszczołach i miodzie”, dlatego uczniowie wysłuchali wykładu profesora Józefa Ostapowicza : „Tajemniczy świat pszczół” . Dużą atrakcją dla dzieci było zwiedzanie Wrocławia połączone z konkursami na temat historii i architektury miasta. Wielu wrażeń dostarczył również udział w warsztatach „Sceniczne ożywianie słowa” i „Od prostych słów do niezwykłych opowieści”. Zajęcia te przygotowywały do tworzenia i wygłaszania własnego tekstu przed publicznością. Pracowity dzień zakończył wykład profesora Jana Miodka o etymologii nazw miejscowych na Śląsku i najczęściej popełnianych błędach językowych.

Największe emocje towarzyszyły Wiktorii i innym dzieciom w ostatnim dniu konkursu. Uczestnicy wygłaszali wtedy przed jury, którego przewodniczącym był profesor Miodek, opowiadanie na wylosowany temat. Mimo że złotoryjanka była jedną z nielicznych wśród uczestników uczennicą piątej klasy, to sprostała wyzwaniu i przedstawiła interesującą opowieść. Wiktoria godnie reprezentowała swoja szkołę i rejon. Gościem Finału był minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski, który po wysłuchaniu kilku wystąpień uczniów z uznaniem wypowiadał się na temat idei i organizacji konkursu. Po wręczeniu nagród laureatom profesor Miodek dokonał podsumowania konkursu. Stwierdził, że uczniowie biorący udział w tegorocznym Finale prezentują bardzo wysoki poziom, maja dużą świadomość językową i swobodnie wypowiadają się przed audytorium.

Wrocławski językoznawca nawiązał do motywu przewodniego konkursu i na koniec omówił etymologię słowa „miód” i pochodzących od niego wyrazów. Pobyt we Wrocławiu był dla uczniów z pewnością ciekawym doświadczeniem. Nie tylko mogli oni ze sobą rywalizować, ale również zdobyć wiele nowych umiejętności. Młodzi pasjonaci polszczyzny przekonali się, że ich zainteresowania są doceniane przez ludzi będących autorytetami naukowymi. Wiktoria i jej koleżanki i koledzy, zachęceni ciekawą formą konkursu i przyjazną atmosferą, zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznej edycji.

Należy dodać, że organizatorzy zadbali o nadanie ogólnopolskiemu etapowi Konkursu Ojczyzny Polszczyzny wyjątkowej oprawy, dlatego odbywa się on w zabytkowych wnętrzach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ossolineum jest miejscem szczególnie ważnym dla kultury, gdyż oprócz jednej z największych bibliotek naukowych w Polsce mieści w swoich murach dział rękopisów i starodruków, gdzie przechowywane są między innymi rękopisy „Pana Tadeusza”, „Zemsty”, „Trylogii”, „Chłopów” i innych wybitnych dzieł.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów. Są nimi: Wydawnictwo Nowa Era, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wszyscy uczniowie, którzy chcą zgłębiać tajniki polszczyzny i rozwijać swoje umiejętności oratorskie, mogą wziąć udział w przyszłorocznej edycji konkursu. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.ojczyznapolszczyzna.pl .Barbara Porębska
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.