Lekarz odpowie przed sądem

Sąd Rejonowy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Sąd Rejonowy w Złotoryi

Lekarz, który bez badania sportowców wystawił zaświadczenia o ich zdolności do udziału w rozgrywkach piłkarskich odpowie przed Sądem za przestępstwo poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku oskarżony przyjmował pacjentów w jednej z przychodni w Złotoryi, do której zgłosił się prezes klubu sportowego z Radziechowa do badania z dwoma zawodnikami z miejscowego klubu piłki nożnej. Pomimo niestawiennictwa do badań pozostałych sportowców tego klubu oskarżony lekarz posiadający certyfikat do badań profilaktycznych sportowców potwierdził w dokumentach zdolność 26-ciu zawodników do udziału w rundzie rozgrywek piłkarskich poprzez złożenie podpisów i pieczęci na kartach poszczególnych zawodników. Za owe nieprzeprowadzone badania oskarżony uzyskał  zapłatę w kwocie 520,00 złotych. Poświadczając zatem nieprawdę w dokumentacji na okoliczność zbadania sportowców oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wśród niezbadanych 26-ciu zawodników klubu sportowego z Radziechowa znajdowało się 12-tu małoletnich chłopców w wieku od 13 do 17 lat, raz 14-tu mężczyzn w wieku od 18 do 33 lat.


Lekarz. przyznał się do popełnienia tego czynu oraz wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze, którą to karę prokurator uzgodnił z podejrzanym w trybie art. 335 k.p.k. Prokurator uzgodnił z oskarżonym i skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Złotoryi o wymierzenie oskarżonemu. kary grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych grzywny po 50,00 złotych każda stawka, orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej a przeprowadzaniu badań lekarskich oraz wydawaniu na ich podstawie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na okres jednego roku, o orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 520,00 złotych, o orzeczenie przepadku pieczęci oskarżonego służącej do popełnienia przestępstwa oraz o zasądzenie od oskarżonego kosztów i wymierzenie mu opłaty.

Dodać należy, że niniejszy przestępczy proceder ujawniony został podczas innego toczącego się w Prokuraturze Rejonowej w Złotoryi śledztwa przeciwko innemu lekarzowi poświadczającemu nieprawdę w dokumentach o badaniach sportowców, które faktycznie nie zostały przeprowadzone.

źródło: prokuratura.legnica.pl


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.