Logistycy z uprawnieniami operatora wózków widłowych!

Uczniowie ZSZ w Borgers
Uczniowie ZSZ w Borgers

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi w miesiącu listopad 2019 r. byli uczestnikami kursu kierowcy – operatora wózków jezdniowych spalinowych z mechanicznym napędem podnoszenia, czyli mówiąc krótko – wózków widłowych.

Zawarta w październiku 2018 r. umowa patronacka pomiędzy szkołą a firmą Borgers przynosi więc coraz bardziej wymierne korzyści.

Firma pozyskała możliwość istotnego wpływu na kształcenie kadr pracowniczych dla swoich potrzeb już na etapie kształcenia ogólnego, natomiast szkoła pozyskała zaplecze praktyk uczniowskich oraz teren ćwiczeń kompetencji zawodowych w naturalnym środowisku produkcji i usług. 

W kursie, który poprowadził Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa Simp-Ekspert w Chojnowie uczestniczyli uczniowie III i IV klasy technikum logistycznego.

Program kursu, uzgodniony z Departamentem Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki, był bardzo obszerny. Zawierał wiadomości z zakresu typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózków oraz w czasie pracy wózkami, ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy na wózku i dozoru technicznego oraz zakładał ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących techniki jazdy wózkiem, pobierania i transportowania ładunku, a następnie jego składowania.
Podsumowaniem kursu był egzamin zewnętrzny, który odbył się  09 stycznia 2020 r. i został przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego we Wrocławiu. Na egzaminie uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem, zaprezentowanym przez poziom wiadomości i umiejętności zawodowych który został pozytywnie oceniony przez egzaminatorów. 

Uczniom ZSZ w Złotoryi - uczestnikom kursu należy pogratulować wyniku osiągniętego na egzaminie. W wyniku zdanego egzaminu uczestnicy kursu otrzymają uprawnienia kategorii II WJO. Są to uprawnienia do obsługi wszystkich rodzajów wózków podnośnikowych z wyjątkiem specjalizowanych. Warto podkreślić, że uprawnienia te są ważne na terenie Polski, a ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji umożliwia przenoszenie tych uprawnień na rynek pracy Unii Europejskiej.

Gratulujemy!!!


Opiekunowie: Barbara Bojczuk – Grzegorz Kufel
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.