Uwaga! Nieuczciwe praktyki firm telekomunikacyjnych!

telefon
telefon

Od początku 2017 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotoryi odnotował kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących umów zawartych z obcymi operatorami telekomunikacyjnymi podającymi się za operatorów, z którego usług obecnie korzystali konsumenci.

Kontakt zaczyna się zawsze od telefonicznego przedstawienia nowych, korzystniejszych warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z rozmowy wynika, że dzwoniący reprezentuje operatora, z którego usług obecnie korzysta konsument.

Konsument wyraża zgodę na zaproponowane warunki. Nowa umowa zostaje dostarczona przez kuriera, konsument podpisuje ją, najczęściej nie czytając jej treści. Zdarza się i tak, że konsument nie otrzymuje dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy. Dopiero później (najczęściej po otrzymaniu faktury) okazuje się, że zawarta w ten sposób umowa w większości przypadków dotyczy innego operatora.

W tym momencie dochodzi do zerwania umowy z dotychczasowym operatorem, co z reguły generuje obowiązek uiszczenia kary za przedterminowe zerwanie umowy, bądź skutkuje koniecznością opłacania faktur u kilku operatorów.

Pamiętaj! Gdy zawierasz umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. na zorganizowanym pokazie, w sanatorium albo z akwizytorem, który przychodzi do domu lub telefonicznie czy internetowo), mamy ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni liczone od momentu zawarcia umowy, bądź wydania rzeczy. Konsument może z niego skorzystać poprzez złożenie do przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarcza wysłanie oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej czy elektronicznej. Co ważne, w oświadczeniu konsument nie musi wyjaśniać, dlaczego odstępuje od zawartej umowy.

Konsumencie, zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość kieruj się zasadą ograniczonego zaufania!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotoryi
Dorota Falęcka-Kikuła

tel. 76-8786933 wew.112

źródło: zlotoryja.com.pl
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.