Nauczycieli dyskusja o efektywności ...

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi

Na prośbę pani Barbary Mendochy - dyrektora ZSO w Złotoryi publikujemy odpowiedź pani dyrektor na tekst, który ukazał się w materiałach wyborczych KWW 2014+, którego autorem był wicedyrektor Gimnazjum w Złotoryi - pan Artur Ćwiek.

W materiale wyborczym  pan Artur Ćwiek pisze:

[...]Brak spójności polityki oświatowej Urzędu Miasta i Powiatu doprowadziło do skłócenia społeczności nauczycielskiej. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i „nowego” gimnazjum przy ulicy Kolejowej w momencie, gdy w mieście z dwóch placówek tworzy się jedno gimnazjum, ze względu na niż demograficzny, nie mogło obejść się bez echa w gronie nauczycieli pracujących w Złotoryi. Od lat słyszymy o niskich wynikach z matematyki na maturze, egzaminie gimnazjalnym, czy słabym poziomie na sprawdzianie po szkole podstawowej. Zaczynają się wzajemne oskarżenia nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i tych pracujących w szkołach podstawowych, że uczniowie są źle przygotowani do dalszych etapów kształcenia. Fakty są natomiast takie, że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych aby zagwarantować godziny, a więc miejsca pracy swoim nauczycielom, musza otworzyć odpowiednią liczbę oddziałów. Przyjmuje się zatem do liceum, czy technikum uczniów, którzy ledwo skończyli gimnazjum, często z ocenami dopuszczającymi.  Zatem trudno oczekiwać, by po 3 lub 4 latach wyniki na maturze były zadawalające. Szkoły z powiatu złotoryjskiego plasują się w rankingach maturalnych daleko za najlepszymi w województwie dolnośląskim, a trzeba tu podkreślić, że i średnia naszego województwa jest jedną z najniższych w kraju [...]

Pani dyrektor Barbara Mendocha odpowiada:

[...]Egzamin maturalny w roku 2014 był już dziesiątym z wiosennych egzaminów zewnętrznych organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, a piątym z kolei, w którym obowiązkowym przedmiotem do zdawania była matematyka na poziomie podstawowym.  Zmiany zachodzące w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów maturalnych (szczególnie tzw. amnestia maturalna w latach 2006 i 2007) powodują, że miarodajne porównania mogą dotyczyć tylko egzaminów maturalnych przeprowadzanych od roku 2008, a w odniesieniu do matematyki od roku 2010.
Analiza porównawcza i badanie zmienności czasowej dla lat 2010-2014


Pozytywny wydźwięk mają wyniki egzaminów z matematyki w badanym okresie, w którym egzamin pisemny na poziomie podstawowym był dla wszystkich uczniów obowiązkowy. Wyniki szkoły były zawsze wyższe od rezultatów na szerszym terytorium, a w latach 2012 i 2013 również wynik powiatowy był wyższy od rezultatu całego kraju (w 2014 roku LO było już tylko jedynym liceum w powiecie, stąd jednakowe wartości tej pozycji).

Przytoczmy również fragmenty naszych tekstów publikowanych w kontekście wyników matur:

[...]Ogólnie zdawalność jest niższa niż rok temu, głównie z powodu matematyki. W tym roku matury w Złotoryi zdawano w dwóch szkołach: Liceum Ogólnokształcące przy Kolejowej  (ZSO-LO) i w Technikum przy Wojska Polskiego (ZSZ-TE). Na uwagę zasługuje duża rozbieżność wyników zdawalności matury z matematyki oraz niższa niż w średnio w województwie zdawalność z języka polskiego w obu szkołach.[CZYTAJ DALEJ ]

Wydaje się, że obie strony mają rację. Pozostaje więc tylko jedno - zachęcać młodzież do uczenia się matematyki a nauczycieli motywować do skutecznej pracy w tym zakresie i cieszyć się z wyników, które osiąga ZSO.

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.