Bogdan Jamróz nadal jest radnym

Bogdan Jamróz Fot. Materiały wyborcze
Bogdan Jamróz

Bogdan Jamróz, któremu wygaszono mandat pozostanie radnym. Przynajmniej na razie...

Radny z Pielgrzymki za pośrednictwem Rady Gminy w Pielgrzymce złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na podjętą 8 głosami "za" uchwałę. - Skarga na uchwałę w mojej sprawie została złożona. Argumentacja została powtórzona z wystapienia, które wygłosiłem na sesji. O wynik jestem spokojny, gdyż żadne fakty nie przemawiają za tym, że stowarzyszenie, którego jestem prezesem prowadzi działalność gospodarczą. - powiedział Bogdan Jamróz.

Według art. 384 § 2 Kodeksu wyborczego sąd administracyjny ma rozpatrzeć skargę w terminie 14 dni od jej wniesienia. Od wyroku sądu przysługuje skarga kasacyjna, którą wnosi się w terminie 2 tygodni. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku radny traci mandat. 

Były przewodniczący Rady Gminy uważa sprawę podjęcia uchwały przez Radę Gminy za absurdalną. - Z argumentacji przedstawionej przez Wójta i jego prawników na sesji wynikałoby, że każde stowarzyszenie, które realizuje projekt unijny prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tym łamie prawo, jeśli nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorstw. - wyjaśnił Bogdan Jamróz.

Prezes Stowarzyszenia Nasza Gmina rozważa podjęcie dalszych działań. - Obecnie muszę czekać na wyrok WSA. Po analizie uzasadnienia wyroku podejmę decyzję co do dalszych działań. Nie zamierzam jednak pozostawić tej sprawy bez dalszego biegu, gdyż uważam, że nie można tolerować tak skrajnej i nacechowanej złą wolą nadintepretacji prawa. - zapowiedział radny.

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.