Zarabiamy więcej - ale nie wszyscy

pieniądze Fot. pixabay.com
pieniądze

Jak podaje ZUS  dziesięć lat temu przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2477, a  w 2015 3899.W roku 2015 zarabialiśmy średnio o 1422 zł więcej niż w 2006.

GUS we Wrocławiu informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w czerwcu 2016 było jeszcze większe - 4209,89 zł  

W  odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w województwie w czerwcu br. najwyższe wynagrodzenie otrzymali pracujący w informacji i komunikacji, a także w działalności profesjonalnej,naukowej i technicznej  Stosunkowo najniższe przeciętne wynagrodzenie brutto wystąpiło w administrowaniu i działalności wspierającej, pozostałej działalności usługowej  oraz w zakwaterowaniu i gastronomii.

Ogółem 4209,93 Przemysł 4547,11 przetwórstwo przemysłowe 4258,11 Budownictwo 4479,92 Handel; naprawa pojazdów samochodowych  3592,90 Transport i gospodarka magazynowa 3591,21  Informacja i komunikacja  6959,84  Obsługa rynku nieruchomości  4200,72  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  5483,63 Administrowanie i działalność wspierająca  3071,78 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  3793,63 Pozostała działalność usługowa  3204,31

W powiecie złotoryjskim jedną z lepiej zarabiających grup jest administracja publiczna. Zarobki są upublicznione w oświadczeniach majątkowych.

W 2015 zarobki wójtów i burmistrzów w powiecie złotoryjskim średnio wynosły 11 086 zł miesięcznie. Najwięcej zarabiał wójt Gminy Wiejskiej Złotoryja (12 349 zł) a najmniej wójt gminy Pielgrzymka (9 639 zł)

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, w 2015 roku, lepiej zarabiali w starostwie - średnio 7165 (zakres: 7728 - 6601) i gminie wiejskiej Złotoryja - średnio 7549(zakres: 8091-7105) niż w mieście Złotoryja - średnio 6472 (zakres: 7001 - 5771).

W poniższym zestawieniu podano kwoty za rok 2015 i 2006 podzielone przez 12 miesięcy i prównano do przeciętnego wynagrodzenia w danym roku dla kilku stanowisk kierowniczych w Gminie Miejskiej Złotoryja.

stanowisko 2015 2015/pw 2006 2006/pw burmistrz 10 846   2,8 13 308   5,4 wiceburmistrz 10 621   2,7   8 854   3,6 skarbnik 12 100   3,1   9 271   3,7 sekretarz  9 444   2,4   9 203   3,7 kierownik jednostki organizacyjnej - średnia  6 869   1,7   4 626   1,8 dyrektor szkoły/przedszkola - średnia  6 472   1,6   3 800   1,5 dyrektor przychodni  9 833   2,5   5 810   2,3 prezes RPK (2014) 11 743   3,0   7 031   2,8 wiceprezes RPK  8 953   2,3   bd  

Z zestawienia widać, że w przypadku kadry zarządzającej miastem wzrost wynagrodzeń był o wiele wolniejszy niż wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.