Trwa nabór do dolnośląskiej Służby Celno- Skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa
Krajowa Administracja Skarbowa

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Liczba wolnych etatów -  52. Pełnienie służby w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowy we Wrocławiu. Miejsce wykonywania służby - komórki organizacyjne w: Legnicy, Wałbrzychu, Polkowicach, Zgorzelcu i we Wrocławiu. Służba Funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej to zarówno praca biurowo-administracyjna jak i praca w terenie.

Główne zadania funkcjonariusza celno-skarbowego:

 • kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz pobór należności celnych
  i akcyzowych,
 • odprawy podróżnych i towarów,
 • kontrola ruchu i transportu drogowego,
 • kontrola gier i zakładów wzajemnych,
 • służba na polskich granicach, pilnując by nielegalne i niebezpieczne towary nie trafiły do Polski i innych krajów UE,
 • rozpracowywanie grup przestępczych i wykrywanie kontrabandy. (art. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – link do ustawy)

Aby zostać funkcjonariuszem celno-skarbowym wystarczy:

 • być polskim obywatelem i korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne i cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać dobry stan zdrowia.

Przyjęcie do służby następuje po ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego (art. 153 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – link do ustawy)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001947/U/D20161947Lj.pdf

Oferujemy:

 • stanowisko:  specjalista  Służby  Celno-Skarbowej,
 • stopień służbowy: aplikant
 • stabilne zatrudnienie na podstawie aktu mianowania,
 •  uposażenie zasadnicze brutto w wysokości 3.429,70 zł,
 • dodatek za stopień służbowy brutto w wysokości 452,60 zł,
 • dodatek za wieloletnią służbę za udokumentowany staż pracy  powyżej 2 lat (od 2 do 25%  miesięcznego uposażenia zasadniczego; dodatek wzrasta o 1% za każdy następny rok służby aż do osiągnięcia 20% uposażenia zasadniczego po 20 latach służby o 0,5% za każdy następny rok służby - łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby),
 • 13-tą pensję,
 • nową unikalną i cenną wiedzę,
 • pakiet szkoleń przygotowujący do Służby Celno-Skarbowej. (art. 223 - 252 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – link do ustawy)

Termin składania dokumentów: 30 listopada 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • pocztą - Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 24, 26, 53-333 Wrocław,
 • osobiście  - kancelaria Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich  24, 26-  pokój 5.

UWAGA!

na kopercie oferty należy umieścić dopisek „postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej".

Więcej informacji na stronie BIP+ IAS w zakładce Oferty pracy i służby KASTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.