O zbliżających się wyborach słów kilka

Olszanicki Lech Fot. Archiwum własne
Olszanicki Lech

Czas leci i szybko i niedługo znowu wybory samorządowe. Z różnych informacji  wynika, że odbędą się one być może dopiero wiosną 2024.

Jednakże wszyscy  wiedzą, że rok to nie tak dużo czasu, aby się do nich przygotować. Poniżej apel jednego z radnych powiatowych - pana Lecha Olszanickiego.

      Apel do parlamentarzystów, polityków oraz radnych

Zwracam się z apelem  do Posłów, Senatorów oraz Radnych, a szczególnie do parlamentarnego zespołu ds. policji  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o nowelizację ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, która ograniczy bierne prawo wyborcze policjantów.
Obecnie, gdy wybory wygra funkcjonariusz policji może dochodzić do sytuacji absurdalnych lub wręcz kuriozalnych.
Policjant  jest zazwyczaj członkiem Komisji Bezpieczeństwa  na którą zapraszany jest komendant, jednocześnie przełożony radnego i często musi tłumaczyć się podwładnemu ze swoich działań.
Radny policjant również może składać słowa pochwały i uznania  dla swojego przełożonego, co rodzi konflikty interesów  w  Radzie i zaciemnia rzeczywisty stan bezpieczeństwa na obszarze działania komendy policji.
Dochodzi do skandalicznych sytuacji, gdy radny policjant dokonuje czynności policyjnych względem innego radnego lub występuje w sądzie w roli świadka w którym oskarżycielem jest miejscowa komenda policji.
Sygnalizowane są też  przypadki swoistego mobbingu przez radnego- policjanta, jednak koledzy obawiają się zeznawać, a skargi są rozmywane.
Niewątpliwie zaangażowanie się policjanta jako radnego może być uznane za naruszenie interesów służby, gdy policjant- radny publicznie krytykuje poczynania Rządu RP, wspiera uliczne manifestacje, jednocześnie  inni funkcjonariusze dbają o porządek publiczny.
Służba mundurowa , kieruje się innymi zasadami niż pracownicy cywilni  z pozostałych grup zawodowych. W wyborach samorządowych nie korzystają z biernego prawa wyborczego sędziowie, prokuratorzy, czynni wojskowi, pracownicy służb specjalnych i inni. 
Darząc wielkim szacunkiem policjantów, którzy nie mają ambicji politycznych, a chcą tylko uczciwie służyć społeczeństwu, apeluję o pochylenie się nad moim apelem również radnych poszczególnych szczebli w Polsce. Nie można służyć tylko  lokalnym układom, a jednocześnie niszczyć swoich przeciwników mających odmienne poglądy.
Policjant, który może  przejść na emeryturę ledwie co  skończywszy czterdzieści lat, ma jako dostojny emeryt  bardzo dużo czasu korzystać z biernego prawa wyborczego. Najczęściej otrzymuje lukratywne stanowiska w administracji państwowej lub samorządowej. Na jego emeryturę pracują wszyscy obywatele, a nie tylko lokalny układ, który policjant wspierał będąc radnym.
Zmieniajmy Polskę na lepszą, gdzie policjanci będą mieć swoje ważne miejsce jako przedstawiciele resortu siłowego, a nie będą się skupiać i inicjować  heroiczne i hańbiące ataki na wolność wypowiedzi i oceny zjawisk polityczno- społecznych przez innego radnego- cywila.
Nie można służyć dwóm  panom.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.