Cele zarządcze prezesa RPK

RPK, Złotoryja, Macuga Paweł Fot. Archiwum własne
RPK, Złotoryja, Macuga Paweł

Prezes RPK, Paweł Macuga, przedstawia cele, jakie postawił mu jedyny właściciel spółki czyli Burmistrz Robert Pawłowski.

Uchwalona w 2016 roku tzw. ustawa kominowa wprowadziła nowy model kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych m.in. w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta istotnie zmieniła sposób ustalania wysokości wynagradzania kadry zarządzającej spółek, wprowadzając mechanizm wymuszający ustalenie tej wysokości w sposób adekwatny do bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności. 

Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.  Cele te muszą spełniać funkcję motywującą, odpowiadać sytuacji spółki, jej strategii, polityce właścicielskiej i branży, w której działa. Cele zarządcze określa właściciel spółki (zgromadzenie wspólników). Stopień ich wykonania, na podstawie sprawozdań finansowych, analizuje rada nadzorcza spółki i na tej podstawie decyduje o wysokości wynagrodzenia uzupełniającego.

W powiecie złotoryjskim są dwie duże spółki komunalne - RPK w Złotoryi i spółka Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka. W przypadku szpitala nie można dowiedzieć się jakie są cele zarządcze stawiane prezesowi spółki.

Burmistrz Robert Pawłowski dla prezesa RPK określił następujące cele:

  • Realizacja planu rzeczowo-finansowego, szczególnie tych elementów które dotyczą modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 
  • Terminowe regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych.
  • Poprawa współczynnika , gdzie w liczniku znajduje się liczba sprzedanej wody i ścieków, a w mianowniku ilość produkowanej wody i ścieków. Ten współczynnik powinien być jak największy. Pokazuje on sprawność systemu.

Więcej na ten temat mówi prezes Paweł Macuga:

tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.