Zmiany w Statucie Miasta Złotoryja

Rada Miasta Złotoryja 2010-2014 Fot. Archiwum własne
Rada Miasta Złotoryja 2010-2014

Konstytucja 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja obowiązywała zaledwie przez 14 miesięcy, krócej niż prace komisji doraźnej Rady Miejskiej w Złotoryi, która miała przygotować propozycję zmian w statucie miasta.

Drugi rok radni pracują nad analizą oraz przygotowaniem propozycji zmian i aktualizacji zapisów Statutu Miasta Złotoryja. Komisja doraźna rozpoczęła prace 24 lutego 2011 roku. Pod koniec roku 2012 projekt zmian w Statucie Miasta został przedłożony prawnikowi Urzędu Miejskiego do zaopiniowania.

Projekt opracowany przez radnych nie został zaakceptowany. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim powtarzania zapisów ustawy i regulowania spraw w statucie, które powinny być przedmiotem uchwał Rady Miejskiej np. wysokość diet radnych. 25 kwietnia 2013 Rada Miejska podjęła uchwałę o wznowieniu prac komisji doraźnej. Prace mają się zakończyć do końca 2013r.

Mamy nadzieję, że dzięki nowym uregulowaniom jawność działania radnych i podejmowanych przez nich decyzji będzie większa niż teraz. Może będzie możliwość inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, ustalenie głosowania imiennego czy publikowanie projektów uchwał.

W Dąbrowie Górniczej zmiany w statucie uchwalone w kwietniu 2013 r. uwzględniały głosy mieszkańców, organizacji pozarządowych i rozmaitych opcji politycznych.

W Złotoryi nawet nie wiemy co radni chcieli zmienić w statucie.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.